‘Een op drie Nederlandse straten moet open voor energietransitie’

‘Zeer forse aanpassingen’ De aanleg van elektriciteitskabels voor de toekomstige Nederlandse energiebehoefte zal voor een „behoorlijke overlast” zorgen, verwachten netbeheerders in een studie naar de elektriciteitsbehoefte in 2050.
De aanleg van een warmtenet in de Groningse wijk Paddepoel.
De aanleg van een warmtenet in de Groningse wijk Paddepoel. Foto Kees van de Veen

Een derde van de Nederlandse straten moet de komende decennia waarschijnlijk worden opengebroken voor de aanleg van elektriciteitskabels, wat voor „een behoorlijke overlast zal zorgen”. Dat is een van de conclusies die Nederlandse netbeheerders trekken in een studie die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de komende dertig jaar zal de vraag naar elektriciteit grofweg verdubbelen door de vraag naar elektriciteit van huizen, vervoersmiddelen en de industrie, is de huidige verwachting.

Volgens de netbeheerders zijn daarom „zeer forse uitbreidingen en aanpassingen” nodig in de infrastructuur van het toekomstige Nederlandse elektriciteitsnetwerk om deze klimaatneutraal en betrouwbaar te krijgen. De bedrijven roepen overheden op om vroegtijdig besluiten te nemen en na te denken over bijvoorbeeld een nationaal actieprogramma. „Daarin kunnen alle lopende trajecten voor verduurzaming van regio’s en sectoren (industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, Noordzee) samenkomen”, schrijven zij donderdag bij de publicatie van het rapport. Daarin pleiten zij ook voor een „verhoging van de investeringsruimte van netbeheerders, om de grootschalige investeringen financieel haalbaar te maken”.

De studie ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’ is een verkenning naar hoe de Nederlandse energievoorziening er in 2050 uitziet. De netbeheerders zien naast zonne- en windenergie een belangrijke rol weggelegd voor waterstof als schone brand- en grondstof. Daarvoor kan een groot deel van het huidige aardgasnet worden aangepast voor transport. De bedrijven zien ‘groen’ gas uit lokale biomassa als een oplossing om te voorkomen dat straks op piekmomenten een stroomtekort ontstaat. Ook is volgens hen de opslag voor CO₂ „in alle scenario’s nodig om de klimaatdoelen te halen”. CO₂ van met name de grote industriebedrijven in Zuid-Nederland zou volgens de netbeheerders naar lege gasvelden op de Noordzee kunnen worden afgevoerd.