Een inkomen van bijna een ton, maar toch een lege spaarpot

Sparen Wie veel verdient, houdt niet automatisch veel geld over. Sterker: mensen met een hoog inkomen zijn vaak gewend aan luxe. Hoe los je die ‘leefstijlinflatie’ op? „Er is vaak veel laaghangend fruit waar je op kunt besparen”

Sommige budgetcoaches richten zich exclusief op mensen met een hoog inkomen, bijvoorbeeld zodat ze leren sparen.
Sommige budgetcoaches richten zich exclusief op mensen met een hoog inkomen, bijvoorbeeld zodat ze leren sparen. Illustratie Stella Smienk

Met een gezamenlijk maandinkomen van 7.000 euro zitten Hanneke (36) en haar man allesbehalve krap. Zij werkt drie dagen in de week bij een telecomaanbieder en heeft daarnaast, net als haar man, een eigen bedrijf. Omdat het over hun inkomen gaat, willen ze hun achternaam niet gepubliceerd hebben. Samen komen ze goed rond en hebben ze, met hun tweejarige zoon, een vrij luxe leven – en tóch lukte het hun lange tijd maar niet om te sparen. „Bijna alles wat binnenkwam, ging er ook weer uit.”

Ze schakelden een budgetcoach in, gespecialiseerd in hogere inkomens, om inzicht te krijgen in al hun uitgaven en om beter te leren sparen. Voor een nieuwe keuken, maar ook om een betere financiële buffer op te bouwen. „We zijn best geschrokken hoeveel geld we aan bepaalde dingen uitgaven. Daar konden we veel op besparen.”

Juist voor mensen met een hoog salaris is sparen niet altijd vanzelfsprekend, maar wél essentieel, zegt René Oosterveer. Hij is operationeel manager bij Budgetcoach.nl, een organisatie met veertig coaches, die mensen met geldproblemen helpen. „Het zijn juist de mensen met een hoog salaris die naar dat inkomen leven, die een grote kans hebben om in de financiële problemen te raken”, merkt Oosterveer.

Ik probeer mensen bewust te maken van de reden waarom ze bepaalde dingen kopen

Carolien Vos budgetcoach

Als zij bijvoorbeeld hun baan verliezen, verandert de verhouding tussen hun inkomsten en uitgaven enorm – en wordt die al snel problematisch.

Oosterveer verwacht dat een groeiend aantal mensen de komende tijd in zo’n situatie terecht zal komen. Als de coronasteun van de overheid wegvalt, kunnen veel bedrijven in zwaar weer belanden of zelfs failliet gaan.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde eerder dat in 2020 het aantal jaarlijkse faillissementen op het laagste punt stond sinds de eeuwwisseling. Maar hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen stelde eerder in NRC ook „niet uit te sluiten” dat het aantal faillissementen straks juist toeneemt. De kans is groot dat dan ook werknemers hun baan verliezen.

Hoe help je mensen om financieel weerbaarder te worden, voordat het te laat is?

Verveling

Carolien Vos, budgetcoach voor mensen met hogere inkomens, ziet dat veel van haar cliënten kampen met wat ze ‘leefstijlinflatie’ noemt: het fenomeen dat mensen meer besteden naarmate ze meer gaan verdienen. „Mensen die een hoger inkomen hebben, permitteren zich vaak meer luxe en gaan meer uitgeven”, zegt Vos. De fiets wordt ingeruild voor een auto, het huurhuis wordt een groot koophuis en in plaats van meubels van IKEA komen er designspullen. „Daardoor houden mensen onderaan de streep niet méér over dan toen ze hun lagere inkomen nog hadden. En een buffer bouwen ze nauwelijks op.”

Veel mensen met leefstijlinflatie raken bovendien snel gewend aan hun luxere leven en leren niet met geld omgaan, omdat ze het in overvloed hebben, zegt Oosterveer. „Ik zie dat cliënten met een lager inkomen er vaak verstandiger mee omgaan.” Omdat ze soberder leven en gedwongen worden beter in de gaten te houden waar hun geld naartoe gaat.

De cliënten van Vos komen vaak naar haar toe omdat ze meer willen sparen. Soms vanwege een grote uitgave in de toekomst, soms om spaargeld achter de hand te kunnen houden voor financieel slechtere tijden. „Ze zeggen: ik werk elke keer harder en verdien meer, maar ik hou niks over”, zegt Vos. „Aan dat onvermogen zit ook een beetje schaamte vast.” Ze begeleidt mensen met een salaris dat grofweg tussen de 3.000 en 10.000 euro bruto per maand ligt. Een coachingstraject van zes sessies vergt aldus haar website, „een investering van € 797,- incl BTW (of 3x € 299)”.

Een doorlopende reisverzekering had je afgelopen jaar echt niet nodig

René Oosterveer Budgetcoach.nl

Hulptrajecten begint ze door cliënten te vragen wat ze willen bereiken, en concrete doelen te formuleren. De volgende stap is kijken naar al hun inkomsten en uitgaven. „Dan is de vraag: waar kun je in snijden?”, zegt Vos. „Bij deze doelgroep gaat het niet zozeer om alles zo goedkoop mogelijk te willen doen, maar om vast te stellen wat iemand belangrijk of juist minder belangrijk vindt.

„Bijna iedereen kan wel één of meer abonnementen opzeggen waar hij geen waarde aan hecht”, zegt Vos. „Maar soms zit het verschil ook in iets minder luxe boodschappen kopen, wat minder vaak eten bestellen of uit eten gaan of minder online shoppen. Mensen geven vaak uit verveling of gemak geld uit wanneer ze het hebben.”

Uiterlijk vertoon

Veranderen van iemands uitgavenpatroon is een kwestie van gedragsverandering, zegt Vos. „Ik probeer mensen bewust te maken van de reden waarom ze bepaalde dingen kopen”, vertelt ze. „Dat gaat vaak over uiterlijk vertoon. Mensen kopen de dingen waarvan ze denken dat hun omgeving ze belangrijk vindt.”

De kern van besparen is mensen bewust te maken van wat ze uitgeven, zegt ook Oosterveer van Budgetcoach.nl. Hij volgt grotendeels dezelfde methode als Vos, met dit verschil dat zijn bureau met mensen uit alle inkomenscategorieën werkt, van laag tot hoog. Bovendien begeleidt Budgetcoach.nl alleen mensen die al in het nauw zitten – en daardoor kwetsbaar zijn.

Ook bij hen is nog een hoop te winnen, zegt Oosterveer, ondanks hun acute situatie. „Bij mensen met een hoger inkomen is vaak veel laaghangend fruit waar je direct op kunt besparen”, zegt hij – verzekeringen bijvoorbeeld. „Een doorlopende reisverzekering had je afgelopen jaar echt niet nodig. En veel abonnementen zijn voor langere tijd afgesloten, maar soms staat er dan wel iets in het contract over vervroegde opzegging bij een grote levensverandering, zoals het verlies van je baan.”

Hanneke en haar man, die ongeveer drie maanden geleden een budgetcoach inschakelden, besparen nu naar eigen zeggen rond de 1.300 euro per maand. Bij hun vaste lasten viel weinig te winnen, dat hadden ze zelf al goed ingeschat. Maar door al hun variabele uitgaven een aantal maanden te registreren, zagen ze dat boodschappen en kleding de grootste kostenposten waren.

„We bestellen veel minder kleding en kopen onze boodschappen veel bewuster”, zegt zij. Voorheen gooide ze aan het einde van de week vaak eten weg. „Nu doen we één keer in de week boodschappen voor de hele week. Daardoor kopen we veel minder onnodig eten.”

Lees ook: Hoe kun je snoeien in je uitgaven?