Artsen: bewoners van achterstandswijken beter voorlichten over coronavaccin

Vaccinatie Bewoners van achterstandswijken durven zich vaak niet te laten vaccineren, stellen artsenorganisaties.

FOTO JEROEN JUMELET/ANP

Bewoners van achterstandswijken moeten beter worden voorgelicht over de voor- en nadelen van coronavaccins. De twijfels over vaccineren zijn door het tijdelijk stopzetten van AstraZeneca- en Janssen-vaccins zó gevoed dat veel mensen in die wijken zich niet meer durven laten inenten. Dit stellen huisartsen en medisch specialisten in een gezamenlijke brief namens zes grote beroepsorganisaties aan het ministerie van Volksgezondheid.

„Mensen uit alle lagen van de bevolking moeten de kans krijgen om op basis van juiste informatie een afweging te maken”, zo schrijven ze. „Informatie vanuit de media met uitvergroting van risico’s moet niet de enige bron zijn voor kwetsbare groepen. Als nieuws over de zeldzame bijwerkingen mensen kan bereiken, dan kan via dezelfde kanalen duidelijke informatie over vaccins ook die mensen bereiken.”

Lees ook: In de Randstad liggen de corona-IC’s vol met patiënten met een migratie-achtergrond

De gezondheidsschade door Covid-19 is niet gelijk verdeeld, schrijven ze verder. „Mensen met minder geld, een lagere opleiding, slechtere werk- en woonomstandigheden worden harder getroffen dan de meer welgestelden. In achterstandswijken is de kans om besmet te worden tweemaal zo hoog, en de kans om aan Covid-19 te overlijden ook tweemaal zo hoog.”

Minder gezond leven

Uit eerder onderzoek bleek dat bewoners van achterstandswijken meer kans lopen op besmetting omdat ze vaker met meerdere generaties een huis delen, minder vaak werk hebben dat op afstand kan worden gedaan én gemiddeld minder gezond leven dan sociaal-economisch sterkere groepen. Overgewicht, hart- en longklachten komen er veel meer voor dan gemiddeld.

Tegelijk is de vaccinatiebereidheid in die wijken „vele malen lager”, schrijven de artsen. „Dat kan – op termijn – leiden tot een virusreservoir van waaruit telkens herbesmettingen zullen ontstaan.” Ook de maatschappelijke schade als gevolg van de coronamaatregelen is groter in buurten met veel sociale huurwoningen: „Mensen hebben financiële problemen, last van eenzaamheid, somberheid, angsten en andere psychische klachten.”

Juist nu nog grotere groepen gevaccineerd gaan worden, is een snelle en gerichte campagne over de voordelen van vaccineren van belang, zeggen de artsen. „Het is belangrijk dat mensen die de taal onvoldoende machtig zijn en het niet zo snel kunnen volgen, bereikt worden.”

De uitleg over maatregelen en vaccins tijdens de persconferenties van het kabinet wordt door ongeveer 35 procent van de bevolking helemaal niet begrepen, zeggen huisarts Shakib Sana en internist Robin Peeters uit Rotterdam, de initiatiefnemers van de brief.

De artsen stellen onder meer voor om heldere informatie te verspreiden bij buurthuizen, maatschappelijke opvang, migrantenorganisaties, kerken, moskeeën, asielzoekerscentra en op drukke markten. En om boegbeelden uit de lokale gemeenschap te laten vertellen over hun vaccinatie.