Politierechercheur die werkte als infiltrant pleegt zelfmoord

Werken onder dekmantel Volgens collega’s was de rechercheur, een ervaren politieman, boos over niet nagekomen beloftes van zijn chefs.

De Landelijke Eenheid spreekt van „een drama voor de familie van de man en zijn naaste collega’s”. Foto Killian Lindenburg
De Landelijke Eenheid spreekt van „een drama voor de familie van de man en zijn naaste collega’s”. Foto Killian Lindenburg

Een rechercheur van de Landelijke Eenheid die een jaar of tien werkte als infiltrant in de zware misdaad heeft recentelijk zelfmoord gepleegd.

Volgens betrokkenen en collega’s heeft de politieagent zich van het leven beroofd omdat hij verbolgen was over het handelen van zijn leidinggevenden. Chefs zouden beloftes niet zijn nagekomen over het beëindigen van zijn taken voor de zogeheten dienst Werken Onder Dekmantel (WOD). Jannine van den Berg, baas van de Landelijke Eenheid, zegt dat een speciale commissie onder leiding van een onafhankelijk voorzitter „feiten en omstandigheden gaat onderzoeken van dit zeer ernstige incident”.

Haar plaatsvervanger Willem Woelders spreekt tegenover NRC van „een drama voor de familie van de man en zijn naaste collega’s”. Er zijn speciale veiligheidsmaatregelen getroffen om familieleden en collega’s te beschermen.

Politie vaker in opspraak

Het is een bijzonder pijnlijke affaire voor de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie (5.000 werknemers), die de laatste jaren regelmatig in opspraak kwam. Een 31-jarige politieman uit Driebergen, digitaal expert, beroofde zich in december 2019 van het leven nadat hij zich had beklaagd over pesten door collega’s.

Begin dit jaar werd een onderzoek bekend van de Inspectie Justitie en Veiligheid waaruit bleek dat de samenwerking van de Nationale Politie met buitenlandse diensten zo slecht verloopt dat er „spanningen met internationale partners” zijn en er „een groot afbreukrisico voor internationale opsporing” is ontstaan. Onderzoek van KPMG signaleerde eerder al „ongewenst gedrag zoals machtsmisbruik, het het voortrekken van collega’s, pesten en discriminatie”.

Lees ook: Pasjes, pesten en problemen bij de blauwe familie

Voorzitter Jan Struijs van politievakbond NPB zegt dat agenten al jaren klagen over „een onveilige werkomgeving, te hoge werkdruk en professionele verwaarlozing” bij het werken onder dekmantel. „De politiebonden hebben hier meerdere malen aandacht voor gevraagd bij politietop en minister. De inspectie kondigde een jaar geleden al een onderzoek aan naar deze veiligheidsrisico’s”. Volgens Struijs hebben de verantwoordelijken te laat en laks gereageerd op signalen van misstanden. De inspectie begint nu volgende maand een onderzoek naar de infiltratiewerkzaamheden.

‘Verlies van een groot politieman’

Struijs zegt dat de overleden politieman „zeer goed in zijn werk was en belangrijke resultaten heeft gehaald. Hij heeft verscheidene keren aangegeven zich niet meer veilig te voelen in zijn organisatie. Het is een groot verlies van een groot politieman. Het is enorm hard aangekomen bij alle politiemensen die hem kenden en met wie hij heeft gewerkt.”

De politietop doet officieel geen mededelingen over de oorzaak van het overlijden van de collega. Volgens Woelders waren er wel „gesprekken gaande over wat zijn volgende taken zouden worden omdat hij aan het eind van zijn termijn zat” bij het infiltratiewerk. Die termijn is in het algemeen een jaar of zes en kan soms worden verlengd.

Bij de Landelijke Eenheid werken een honderdtal politieagenten onder dekmantel. De precieze cijfers zijn geheim. Agenten krijgen intensieve psychologische begeleiding om te voorkomen dat ze al te zeer vervreemd raken van de politieorganisatie.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl