D66 komt met wetsvoorstel dat bedenktijd voor abortus schrapt

Voorstel De demissionaire status van het kabinet maakt dat D66 kan afwijken van het regeerakkoord. De partij wil de bedenktijd voor abortus schrappen.
D66-Kamerlid Rob Jetten tijdens een debat in de Tweede Kamer.
D66-Kamerlid Rob Jetten tijdens een debat in de Tweede Kamer. Foto Bart Maat/ANP

D66 dient een wetsvoorstel in dat een einde maakt aan de verplichte bedenktijd van vijf dagen voor vrouwen die een abortus willen ondergaan. Kamerlid en oud-fractieleider Rob Jetten, de nieuwe D66-woordvoerder over medisch-ethische vraagstukken, heeft aan het voorstel gewerkt en stuurt het deze dinsdag naar de Tweede Kamer. Hij rekent erop dat een meerderheid in het parlement voor stemt. Nu het kabinet een demissionaire status heeft, kan D66 de afspraken uit het regeerakkoord gemakkelijker negeren.

In februari dienden Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) een motie in waarin ze het demissionaire kabinet opriepen om de verplichte bedenktijd te schrappen. Daar bleek een ruime Kamermeerderheid voor te zijn: alleen CDA, ChristenUnie, SGP en Denk stemden tegen. Eerder drongen andere partijen erop aan om de bedenktijd af te schaffen, maar D66 stemde daar toen tegen vanwege afspraken uit het regeerakkoord om geen fundamentele wetswijzigingen door te voeren over medisch-ethische kwesties.

In het kabinet konden de standpunten van D66 en ChristenUnie over medisch-ethische thema’s als abortus, donorwetgeving en voltooid leven flink botsen. Om gevoeligheden uit de weg te gaan, besloten de coalitiepartijen niet veel te tornen aan bestaande wetten op dat gebied. Maar nu het kabinet demissionair is, kan D66 het zich permitteren nieuwe wetgeving te initiëren. Jetten noemt de vijfdaagse beraadtermijn voor abortus „onnodig en betuttelend”.

Formatie

D66-leider Kaag stelde eerder al dat de partij zich in een nieuw kabinet niet langer zal toeleggen op bindende afspraken in een regeerakkoord over medisch-ethische zaken. Volgens Kaag moeten dat soort onderwerpen meer onderdeel uitmaken van het maatschappelijk debat, waarna de Kamer een afweging kan maken. Zo wil ze ook dat het parlement stemt over het D66-initiatief over een wet voor voltooid leven. Dat regelt dat mensen van 75 jaar en ouder met een langdurige stervenswens de mogelijkheid krijgen euthanasie te plegen zonder medische redenen. De coalitie heeft dat voorstel voor zich uitgeschoven en zegt eerst de resultaten van een onderzoek af te willen wachten.

Maandag werd bekend dat informateur Herman Tjeenk Willink een relatief dun regeerakkoord nastreeft bij de vorming van een nieuw kabinet. De nieuwe coalitiepartners moeten afspraken op de hoofdlijnen maken, door bijvoorbeeld vijf hoofdthema’s vast te leggen. Op die manier ontstaat er meer ruimte voor de Tweede Kamer, waar een kabinet meerderheden moet zien te smeden. „Een gedetailleerd akkoord gaat ten koste van het politiek inhoudelijke debat in de Kamer en een open bestuursstijl”, schreef Tjeenk Willink aan de fractievoorzitters.