Huizenmarkt In vier jaar tijd zijn de huizenprijzen in Nederland met tientallen procenten gestegen. Nog eventjes en een gemiddeld huis kost 4 ton. In vogelvlucht gaan we over Nederland en kijken waar de prijzen hard, harder en het hardst zijn gestegen – en het minst.

In Holland staat een huis - dat almaar duurder wordt

In vier jaar tijd zijn de huizenprijzen in Nederland met tientallen procenten gestegen. Nog eventjes en een gemiddeld huis kost 4 ton. In vogelvlucht gaan we over Nederland en kijken waar de prijzen hard, harder en het hardst zijn gestegen – en het minst.

Door Sam de Voogt en Emmelien Stavast

scroll

Nederland

In Nederland is de gemiddelde huizenprijs de afgelopen jaren flink gestegen. Als we kijken naar de afgelopen vier jaar – de kabinetsperiode van Rutte III – dan was de gemiddelde woningprijs ten tijde van de vorige Kamerverkiezingen, in het eerste kwartaal van 2017, €266.000.

Eind 2020 is dit bedrag opgelopen tot €361.000. Een prijsstijging van 36 procent.

Kleinste stijgers

Niet overal zijn de prijzen even hard gestegen. Als we kijken naar de wijken waar de prijzen het minst zijn toegenomen, dan wordt duidelijk dat vooral aan de randen van Nederland de woningwaarde minder hard is gestegen.

Zoals hier in het dorp Meijel in de gemeente Peel en Maas. Een gemiddelde woning kostte hier begin 2017 rond de 259.000 euro.

Eind 2020 is dit bedrag opgelopen tot 328.000 euro. Een percentuele stijging van 26,5 procent.

In Amsterdam, berucht om de hoge huizenprijzen, is de gemiddelde huizenprijs de afgelopen 4 jaar ook minder hard gestegen dan het landelijk gemiddelde.

Amsterdam

Zo stegen de woningwaardes in de Jordaan, de Plantagebuurt, De Pijp, de Stadionbuurt en het Oostelijk Havengebied met ongeveer 28 procent.

In Amsterdam zie je weinig hogere prijsstijgingen in vier jaar tijd dan tussen de 27 en 38 procent. De piek in prijsstijgingen in Amsterdam lag al vóór 2017. In 2016 steeg de gemiddelde huizenprijs in de hoofdstad in één jaar met ruim 23 procent.

De wijk waar de prijzen het minst zijn gegroeid in Nederland is het Brabantse dorp Ulvenhout, in de gemeente Breda. De prijs steeg hier met ‘slechts’ 26,4 procent de afgelopen vier jaar.

Grootste stijging

Aan de andere kant van het spectrum, de wijken met de grootste prijsstijgingen, zie je veel wijken in de Randstad . Zoals in de steden Haarlem, Rotterdam en Den Haag.

Den Haag

Zo groeide in Den Haag in 27 wijken van de in totaal 44 wijken in de Hofstad de huizenprijs met 43 procent of meer.

Zo betaalde je in het eerste kwartaal van 2017 in Leyenburg nog 153.000 euro voor een woning. In het laatste kwartaal van 2020 ligt het prijsniveau op 233.000 euro; een stijging van 52,1 procent.

Rotterdam

Ook de gemiddelde woningprijs in Rotterdam nam aanzienlijk toe. De gemiddelde prijs steeg daar met 44 procent.

De grootste stijger in Rotterdam, de wijk Charlois, is ook de wijk waar de huizenprijzen het hardst zijn gegroeid van heel Nederland. In de voormalige probleemwijk in Rotterdam-Zuid nam de prijs met 52,7 procent toe . In het eerste kwartaal van 2017 betaalde je nog 117.000, vier jaar later is de gemiddelde prijs van een woning opgelopen tot 179.000 euro.

Stijging stijgt door

De huizenmarkt groeit vooralsnog onverminderd hard door. In het eerste kwartaal van 2021 stegen de prijzen volgens makelaarsvereniging NVM met 15 procent. Een gemiddelde woning in Nederland kost 385.000 euro, bijna vier ton.

NRC ging langs in diverse wijken om te kijken waarom de prijs juist hier zo hard of juist niet zo hard steeg. Wat doet dat met een wijk? Lees hier de bevindingen uit Den Haag, Charlois in Rotterdam, Ulvenhout in Breda, de Apollobuurt in Amsterdam en Peel en Maas.