PwC: verduurzaming energie-infrastructuur kost 102 miljard euro

Investering Een PwC-studie in opdracht van de netbeheerders en gasbedrijven wijst uit dat 102 miljard extra is vereist om Nederland klaar te maken voor de energietransitie.
Om de klimaatdoelen te halen, zet Nederland onder meer in op zonne- en windenergie.
Om de klimaatdoelen te halen, zet Nederland onder meer in op zonne- en windenergie. Foto Lex van Lieshout / ANP

Het gereedmaken van de Nederlandse elektriciteitsinfrastructuur voor een duurzame energietransitie vergt een investering van 102 miljard euro tot 2050. Dat blijkt uit een onderzoek van accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van de grootste elektriciteits- en gasnetbeheerders. Die miljarden achten de onderzoekers nodig om hoogspanningsverbindingen, ondergrondse kabels en transformatiestations aan te leggen.

Met de 102 miljard euro kunnen de bedrijven vrijwel het gehele stroomnet klaarmaken voor een duurzame energietransitie. Volgens de in de Tweede Kamer aangenomen klimaatwet moet Nederland in 2050 de CO₂-uitstoot met 95 procent beperken ten opzichte van 1990 en moet de economie volledig klimaatneutraal zijn ingericht, wat betekent dat elektriciteit fossiel- en uitstootvrij moet worden opgewekt.

Volgens de PwC-onderzoekers hebben de netbeheerders daarvoor jaarlijks 1,5 tot 2 miljard euro extra financiering nodig tot 2035. Daarbovenop berekenen ze een extra investering van 41 miljard euro, die „rekening houdend met dividendverwachtingen van aandeelhouders” verder gaat oplopen.

Kosten voor consumenten

Zonder „significante kapitaalstortingen” zullen de netbeheerders het financieringsprobleem op een andere manier moeten lenigen, bijvoorbeeld door de kosten door te berekenen in de energierekening van de eindgebruikers. Zonder extra investeringen kunnen die kosten met 54 procent voor elektriciteit en 9 procent voor gas stijgen. „Bij ongewijzigd beleid zal er een jaarlijkse financieringskloof tot 2050 zijn”, menen de onderzoekers. Die stellen ook dat de kosten voor consumenten zullen toenemen naarmate de rente stijgt.

De betrokken bedrijven proberen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de rijksoverheid te overtuigen van een nieuw financieringsmodel waarmee ze sneller inkomsten kunnen genereren. Een gemiddeld huishouden betaalt nu tussen de 400 en 500 euro per jaar aan nettarieven. De ACM bepaalt de tarieven die netbeheerders mogen vragen.

Lees ook dit artikel: Draaien burgers en het mkb dan toch op voor de energietransitie?