Verzorgingsstaat in 2050 onder druk

Arbeidsmarkt De bevolking groeit tot 2050 naar een inwonertal tussen de 17 en 21,8 miljoen. Het aantal werkenden neemt relatief af.

In 2050 telt Nederland een stuk meer tachtigplussers en migranten, terwijl het aantal werkenden relatief zal zijn afgenomen. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De studie schetst het beeld van een werkende beroepsbevolking die krimpt, maar wel de verzorgingsstaat, met daarin een toenemende vraag naar zorg, overeind moet houden.

De onderzoekers stellen vast dat Nederland in 2050 tussen de 17 en 21,8 miljoen inwoners telt. In het scenario dat de levensverwachting sterk toeneemt, verdrievoudigt het aantal tachtigplussers naar 2,6 miljoen. In 2050 is het percentage Nederlanders dat ouder dan tachtig is tussen de 8 en 13 procent. Ook het aantal migranten neemt toe. Nu zijn er 4,2 miljoen migranten, zo’n 24 procent van de bevolking. Dit aantal neemt toe tot 31 tot 40 procent in 2050.

Om de toenemende vraag naar zorg te kunnen blijven betalen, moeten er meer mensen werken. Als de arbeidsparticipatie niet verandert, daalt het huidige aandeel werkenden van 46 procent naar 44 tot 41 procent in 2050. Het NIDI adviseert toekomstige kabinetten te stimuleren vrouwen, migranten en ouderen vaker en langer te laten werken.

De onderzoekers dragen beleidskeuzes aan deze groepen aan te moedigen tot meer werk. Zo kan een door de overheid betaalde kinderopvang vrouwen stimuleren om meer of vaker te werken en moeten vluchtelingen eerder scholing krijgen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Ook moeten werkgevers en overheid inventariseren hoe ze situaties creëren waaronder ouderen zolang mogelijk kunnen doorwerken. (NRC)