Opinie

Een belasting voor al uw problemen

Marike Stellinga

Een solidariteitsbelasting, suikertaks, ceo-belasting, een groentevrijstelling, villataks, databelasting, een vetaccijns, robotbelasting, slachttaks, een privéjetbelasting. Vertel een politicus over een probleem, en hij biedt een belasting als de oplossing.

Belastingen blijken onweerstaanbaar: ze zijn ideaal voor beloning én straf. De verkiezingsprogramma’s stonden bol van de wensbelastingen. Wij houden van mensen die werken, dus geven we fulltimers belastingkorting (VVD). Wij houden van grote gezinnen, dus geven we 1.000 euro bij de geboorte van het vierde kind (SGP). We willen minder hoge topbeloningen, dus moet er een ceo-belasting komen (GroenLinks).

Nu is een deel van die belastingwensen begrijpelijk. Economen pleiten eensgezind voor een heffing op de uitstoot van CO2, zodat ‘vies’ produceren duurder wordt dan schoon, en technieken die het klimaat minder belasten de wind mee krijgen. Ook begrijpelijk is de wens multinationale bedrijven zwaarder te belasten. President Joe Biden maakte deze week een belangrijke draai door te pleiten voor een afspraak tussen landen over een minimumtarief voor de winstbelasting. Ook willen de VS nu multinationals belasten in de landen waar ze hun omzet halen. Dat moet de wedloop tussen landen stoppen.

Het laat zien dat belastingen een krachtig instrument zijn. Maar ook zorgelijk. Belastingen zijn als dropjes: zo lekker dat politici er altijd te veel van eten.

Deze week kwam in het debat over de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer een oude, onuitroeibare klacht naar boven. Elke Prinsjesdag krijgt de Kamer van het kabinet een berg nieuwe belastingen te verstouwen. Gekkenwerk, stellen Kamerleden van links tot rechts. Het staat een zorgvuldige behandeling in de weg. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer diende hierover in 2018 een breed aangenomen motie in: spreid fiscale wetten over het jaar. Klachten waren er toen al jaren. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zei in oktober bij de behandeling van het Belastingplan deze discussie nu al vijf staatssecretarissen lang te voeren. Bart Snels van GroenLinks toen: „Het wordt bijna een ritueel dat we hier boos over moeten worden.”

Maar er verandert niks. Daarom opperde SP-Kamerlid Renske Leijten deze week het Belastingplan terug te sturen als dit weer gebeurt. „Als wij een Belastingplan krijgen op Prinsjesdag met negen wetten en 900 pagina’s, die we in twee maanden moeten bespreken, dan moet de volgende Kamervoorzitter eigenlijk zeggen: we sturen het terug naar het ministerie van Financiën.” Ook een grote fractie kan dat niet aan, zei Leijten. „Dat is onverantwoord. Daar worden fouten gemaakt.”

Waarom het zo gaat? In augustus sleutelen kabinetten graag aan belastingen om de koopkrachtplaatjes op te poetsen voor Prinsjesdag. Sommige belastingen zijn omstreden en wellicht gooien kabinetten ze daarom op de grote hoop.

Nieuwe belastingen dienen apart behandeld te worden – gooi ze niet op een grote hoop

Maar belastingen verdienen het om apart behandeld te worden. Het blijkt vaak nuttig om uit te zoeken of een belasting werkt zoals politici denken. Zeker omdat ze ook gevoelig zijn voor lobby’s. Stimuleert een investeringsaftrek investeringen, of worden die louter in tijd verplaatst? Is het afschaffen van de dividendbelasting goed voor banen, of voor buitenlandse beleggers? Is een lagere btw op groente en fruit goed voor de gezondheid, of een bureaucratische nachtmerrie? Als een nieuw kabinet zich weer niet kan beheersen, is het voorstel van Leijten zo gek nog niet.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.