In 2020 fors minder plaatsingen in gesloten jeugdzorg

Jeugdzorg In vergelijking met 2019 werden vorig jaar 18 procent minder jongeren in gesloten jeugdzorgcentra opgenomen, in lijn met het streven van Jeugdzorg. Wel zijn er zorgen over de gesteldheid van jongeren in de coronacrisis.
Een jeugdkliniek in Zeeland. Jeugdzorg probeert gesloten opname voor jongeren zoveel mogelijk te voorkomen.
Een jeugdkliniek in Zeeland. Jeugdzorg probeert gesloten opname voor jongeren zoveel mogelijk te voorkomen. Foto Ans Brys

In 2020 zijn er fors minder jongeren in gesloten jeugdzorg geplaatst. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde rapportage van koepelorganisatie Jeugdzorg Nederland. Het is het derde jaar dat een afname zichtbaar is.

In totaal werden er vorig jaar 1.128 cliënten in zogeheten JeugdzorgPlus-instellingen opgenomen, z’n 18 procent minder dan de 1.382 in 2019. De daling kan deels een effect zijn van de coronacrisis. Door de epidemie is het inzicht in hoe het gaat met jongeren vertroebeld geraakt. Jeugdzorg Nederland houdt er ook rekening mee dat na de coronacrisis meer jongeren hulp nodig hebben: „We zien dat veel jongeren onder druk van de coronacrisis (psychische) problematiek ontwikkelen”, stelt Bas Timman van het bestuur van Jeugdzorg Nederland in een persbericht.

Minder in gesloten zorg

De daling die Jeugdzorg Nederland constateerde noemt de organisatie een goede ontwikkeling, maar er kan volgens woordvoerder Eva de Vroome „niet alleen gejuicht” worden: „Er ontstaan in de jeugd-ggz al wachtlijsten van jongeren die psychische klachten ondervinden, versterkt door de coronacrisis. Doorgaans is gesloten zorg voor jongeren met andere klachten, namelijk zware gedragsproblemen, maar we moeten wel opletten dat alle jongeren passend behandeld worden.”

Jeugdzorgorganisaties en gemeenten proberen al langer om jongeren zo min mogelijk in gesloten jeugdzorg te plaatsen. Dat zijn instellingen voor kinderen of jongeren met zulke ernstige gedragsproblemen dat ze tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen, of ter bescherming van anderen. In plaats van dergelijke opvang wordt er gekeken naar „passende zorg” voor aangemelde jongeren in kleinschalige instellingen, kortere opnames, of „intensieve ambulante zorg”. Woordvoerder De Vroome legt uit dat per zorgregio stappen worden genomen om het beleid door te voeren. „Er zijn instellingen die zijn omgebouwd en zodoende minder gesloten zijn; daar zijn dus daadwerkelijk minder plekken om in gesloten jeugdzorg te worden opgenomen.” Het streven is om ook bij de eventuele instroom van jongeren met klachten na de coronacrisis, gesloten plaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen.