Conflict over ‘doodzieke patiënt’ L1 voor Gerechtshof

Regionale Omroep Het personeel en de commissarissen van de Limburgse regionale omroep L1 stonden donderdag tegenover elkaar voor de Ondernemingskamer in Amsterdam. Directeur Peter Elbers zou slachtoffer zijn van een „karaktermoord”.

Omroep L1 vierde vorig jaar het 75-jarig bestaan, terwijl het personeel en de directeur verwikkeld waren in een conflict.
Omroep L1 vierde vorig jaar het 75-jarig bestaan, terwijl het personeel en de directeur verwikkeld waren in een conflict. Foto ANP / Hollandse Hoogte
Lees ook deze reconstructie: Hoe het wantrouwen de omroep van Limburg insloop

„Enigszins bizar”, zo omschreef Peter Elbers, directeur van de Limburgse regionale omroep L1, de ontvangst die hij heeft gekregen na zijn aantreden op 1 september van het vorig jaar. De advocaten, die donderdag namens hem en de raad van commissarissen (RvC) voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam het woord voerden, spraken van „een zorgvuldig geregisseerde karaktermoord”. De al ruim twintig jaar zittende hoofdredacteur Leo Hauben zou bij dit „vileine” spel de regie hebben gevoerd en zijn geholpen door de aan zijn leiband lopende ondernemingsraad (OR).

De situatie bij L1 is al gespannen sinds de benoeming van Elbers vorig jaar zomer. Het voltallige personeel stuurde eind januari een brandbrief aan de RvC over „de onhoudbare situatie op de werkvloer”.

Verborgen camera’s

Elbers had onder meer een concept-privacyreglement voorgelegd waarin hij zich het recht voorbehield om bij door hem te bepalen zwaarwegende redenen verborgen camera’s op te kunnen hangen en mailverkeer te kunnen inzien. Dat voorstel trok de directeur later terug „gelet op de berichtgeving en de reacties”. In februari kondigde de RvC aan naar de Ondernemingskamer te stappen vanwege overschreden grenzen en „persoonlijke aanvallen” op Elbers.

Voor het gerechtshof eisten de advocaten van de RvC en directie deze donderdag de benoeming van een onafhankelijke tweede functionaris naast Elbers die onderzoek kan gaan doen naar tal van problemen die de afgelopen jaren bij L1 zouden zijn gegroeid. Daarnaast willen ze dat strikte geheimhouding voor de inhoud van overleggen wordt opgelegd en dat een onafhankelijk lid aan de OR wordt toegevoegd. Die moet vergaderingen gaan voorzitten en bij stakende stemmen de beslissende stem hebben.

De raadslieden van de directeur en de RvC omschreven L1 als „een doodzieke patiënt”. Zij vonden het onverstandig om te vertrouwen op „wonderbaarlijke genezing” en drongen in plaats daarvan aan op onderzoek en „sanering van de verhoudingen”. Nu zou volgens een aantal medewerkers dat anoniem verklaarde een angstcultuur heersen onder Hauben. Die zou ook wel „Don Leo” worden genoemd en de omroep „Leo 1”.

De hoofdredacteur zei zich niet te herkennen in dat beeld. En waarom kaartten Elbers en de RvC dit soort problemen niet aan en kozen ze meteen de juridische weg? Volgens Hauben gingen ze overleg uit de weg en was het ze puur om de macht te doen.

Leo Sprengers, advocaat namens de OR, zei dat mediabedrijven een aparte structuur kennen met redelijk onafhankelijke redacties en directeuren die weleens gekscherend „manager gas, water en licht” worden genoemd.

Paginagrote advertentie

Sprengers hekelde de samenkomst van veel „dure zwarte toga’s” voor het Hof in Amsterdam „gefinancierd met publieke middelen”. Volgens hem kunnen een directeur en een RvC „gezag verwerven met kennis van zaken, meedenken, luisteren en draagvlak creëren of door alleen een beroep te doen op de bevoegdheden waar ze volgens de governance code recht op hebben. Hier gebeurt het laatste.”

Sprengers eiste namens de OR een schorsing van Elbers voor minimaal drie maanden. Binnen die tijd zou een interim-directeur onderzoek kunnen doen. In de RvC zou een vierde commissaris moeten komen, die als enige stemrecht heeft.

De eisen van de OR werden op de laatste zaterdag van maart ondersteund met een paginagrote advertentie in dagblad De Limburger van zestig bekende Limburgers, met de kop ‘Handen af van L1’. Ze betuigden daarmee hun solidariteit met het personeel van de omroep. Ook vroegen ze de RvC te stoppen met ruziemaken: „De huidige situatie is slecht voor het imago van L1 en Limburg.” Tot de ondertekenaars behoorden onder anderen presentator Felix Meurders, oud-Pinkpopbaas Jan Smeets, acteur Huub Stapel en dialectzangeres Beppie Kraft.

De advocaten van de directeur en de RvC vroegen donderdag ook om de financiering van de advertentie te onderzoeken. Ze suggereerden een actie geïnitieerd vanuit de OR en de hoofdredactie, passend in „een sfeer van opruien tegen Elbers”.

De Ondernemingskamer doet binnen drie weken uitspraak.