Brieven

Brieven NRC Handelsblad 7/4/2021

Formatie

Rutte beloofde al eerder

Na de Toeslagenaffaire beloofde Mark Rutte dat het kabinet voortaan transparanter naar het parlement en de journalistiek zou zijn. Bij de eerste de beste gelegenheid dat het noodzakelijk was – de uitgelekte notitie van de verkenners – schoot de premier meteen weer in de Rutte-doctrine-kramp. Openheid van zaken van de verkenners vond hij niet nodig en hij had de naam Omtzigt niet in de mond genomen. Toen de waarheid aan het licht kwam, leed hij voor de zoveelste keer aan partieel geheugenverlies. Rutte belooft nu zijn „stinkende best” te doen. Dat zal niet helpen. Rutte kan het vertrouwen alleen ontvangen als hij betrouwbaar is: bij een calamiteit meteen openheid van zaken geven en ook je tekortkomingen toegeven. Als Rutte had gezegd dat er met de verkenners over Omtzigt was gesproken en dat dat veel te vroeg in het proces was gebeurd, had men hem geloofd en vertrouwd. Nu Rutte heeft gedemonstreerd dat hij zijn doctrine in ere zal houden, zal hij nooit worden vertrouwd, hoe hij ook zijn best doet.

Uithoorn

Formatie (2)

Stemmen voor Rutte?

Wopke Hoekstra heeft meer voorkeursstemmen gekregen dan Pieter Omtzigt. Rutte heeft ruim 1,9 miljoen voorkeursstemmen gekregen. Kijk eens hoe populair zij zijn! Maar: sinds wanneer worden de stemmen op de lijsttrekker beschouwd als voorkeursstemmen? Daar belanden toch alle stemmen van kiezers voor een politieke partij zonder voorkeur voor een specifieke politicus?

Eindhoven

Landbouw

Veestapel echt te groot

Frans Visser waarschuwt in het Twistgesprek over de veehouderij in Nederland (3/4) dat bij een krimp van de Nederlandse veestapel de sector naar andere landen verhuist. „Je lost dus niets op.” Dat is in het kader van stikstof onwaar. Stikstof is niet zoals broeikasgas. Broeikasgas heeft wereldwijd een opwarmend effect, ongeacht waar je het uitstoot. Stikstof heeft daarentegen lokaal en regionaal een negatief effect op de natuur. Omdat het in ons land slecht gesteld is met de natuur, is een krimp van de veestapel juist hier nodig.

De rechter oordeelde in de klimaatzaak van Urgenda bovendien dat het ‘verhuisargument’ geen steek houdt. Sluiting van Nederlandse kolencentrales zou volgens de Staat de uitstoot van broeikasgassen naar het buitenland verplaatsen. De rechter constateerde echter: ook andere landen hebben zich gecommitteerd aan de klimaatafspraken. En jawel: in Duitsland wordt gewerkt aan een vleestaks. In China werd Arnold Schwarzenegger ingezet om de vleesconsumptie te ontmoedigen. De VS timmeren aan de weg met kweekzuivel.

Zijn dieren nodig omdat ze gras en voedselreststromen eten? Nee, ze zetten dit vooral om in broeikasgas en ontlasting. Grasland kunnen we dan ook beter bebossen of anders inzetten, in plaats van als veevoer. Voedselreststromen kunnen we gebruiken voor humane voeding, kweekvleestechnologie en materiaal. Krimp van de veestapel zal een impuls geven aan deze duurzamere opties.

Krimpen aan de Lek

Landbouw (2)

Waar zijn die kruiden?

Grasfalt. Gelijk bij het lezen van dit woord in het Twistgesprek over de veehouderij moest ik aan Friesland denken. Aan de zuidkant van Leeuwarden immense monoculturen van hard groen gras waar geen bloemetje of onkruidje meer ingroeit. Onleefbaar gebied voor weidevogels. Antwoord van Frans Visser: „Stap eens van de fiets en laat je verrassen door de kruiden.” Waar dan? Niet in Friesland. In de lokale berm, dan? Rijd eens over de A7 naar Duitsland. Na de Groningse monocultuur van akkerbouw kom je al bij de grens in Bunde in een heerlijk groen landschap met gevarieerde akkerbouw in een landschap waar veeteelt en akkerbouw ook nog veel werkgelegenheid geeft. Waar ging het toch mis in Nederland?


via nrc.nl

Correcties/aanvullingen

Mensenrechten

In het artikel Waarom de mensenrechten altijd verloren in het topvoetbal (3/4, p. E22-23) stond dat Jamal Khashoggi werd gedood in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde in het Saoedische consulaat in Istanbul, Turkije.