‘Gouverneur, verlos ons, verlos uzelf’

Integriteit De Limburgse commissaris van de koning Theo Bovens moet schoon schip maken na de IKL-affaire, maar is „te weinig pro-actief”.

Gouverneur Theo Bovens bij de 75-jarige herdenking van de slachtoffers van het bombardement in Maastricht.
Gouverneur Theo Bovens bij de 75-jarige herdenking van de slachtoffers van het bombardement in Maastricht. Foto Jean-Pierre Geusens, anp

De Limburgse commissaris van de koning Theo Bovens (CDA) heeft Goede Vrijdag overleefd, maar zijn lijdensweg is nog niet volbracht. Is hij wel geschikt voor zijn taak als hoeder van de integriteit? Een antwoord hierop hopen de Provinciale Staten volgende week te geven, nadat vrijdag een integriteitsdebat over de zogenoemde IKL-affaire – na een hele dag vergaderen – voor een week werd opgeschort.

In het debat bracht Bovens zichzelf in problemen door te zeggen dat hij pas op 25 maart wist van de mogelijke malversaties van oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen rond landschapsorganisatie IKL. Maar op 11 maart bleken zijn ambtenaren al geïnformeerd over de verstrengelingen rond Vrehen, na een e-mail met vragen en informatie van NRC. Als Bovens daar twee weken lang niets van zou hebben geweten, dan wordt hij als hoeder van de integriteit niet serieus genomen door gedeputeerden die wel van de kwestie wisten. De andere mogelijkheid is dat hij heeft gelogen tegen de Staten, en er toch al eerder van wist.

De vergadering kreeg door alle ophef over de wetenschap bij Bovens trekjes van de Haagse discussie over het al dan niet ter sprake komen van de toekomst van Pieter Omzigt tijdens de formatieverkenning. Alleen het woord ‘vergeten’ viel niet.

Gedeputeerden weg

Aanleiding voor het debat was oud-gedeputeerde Herman Vrehen die als directeur van de stichting IKL tonnen naar zijn eigen bv’s sluisde. Hij huurde medewerkers voor IKL in via zijn eigen bedrijven, verkocht producten van die ondernemingen via de stichting en liet zichzelf inhuren tegen een te hoog tarief. Twee CDA-gedeputeerden, Ger Koopmans en Hubert Mackus, traden vorige week al af naar aanleiding van de affaire.

Gouverneur Bovens legde aan het begin van de vergadering een verklaring af. Hij zei als hoeder van de integriteit zijn best te doen: „Hoewel ik niet onfeilbaar ben, probeer ik daarbij de mogelijkheden die ik in mijn rol hen ten volle te benutten. Ik ben zeer gemotiveerd om de komende tijd met u gestaag te blijven investeren in ons integriteitsbeleid.”

Na de verklaring van Bovens ontstond discussie over CDA-Statenlid Geert Frische, die in plaats van de ‘gouverneur’ de vergadering voorzat. De christen-democraat had als wethouder van Echt-Susteren contacten met IKL en voerde de redactie over het CDA-verkiezingsprogramma waarin een bedrijf van Vrehen werd genoemd als noodzakelijk voor het onderhoud van een gemeentelijk bos. Kon Frische wel een integriteitsdebat voorzitten? Hijzelf vond van wel, maar onder druk van fractievoorzitters trad hij terug en liet hij het leiden van de bijeenkomst over aan een PVV-collega.

Marc van Caldenberg (SP) zei in het debat dat het de hoogste tijd is om „schoon schip te maken, maar niet met deze kapitein. Hij opereerde te zalvend en te weinig proactief.” Zich rechtstreeks richtend tot Bovens: „Beste gouverneur, verlos ons, verlos uzelf.”

Marlou Jenneskens (D66) voelt de pijn dat „de mooiste provincie van Nederland de risee van Nederland is geworden”. Ze vreest dat de kern van het probleem niet wordt aangepakt: „We dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Laten we de problemen nu eens niet afwentelen op Limburgs eeuwigdurende Calimero-complex, maar echt keuzes maken om de bestuurscultuur aan te pakken.”

Grote schoonmaak

Ruby Driessen (Forum voor Democratie): „De lente is het moment voor grote schoonmaak. Feniksen kunnen glorieus uit de as herrijzen, maar niet voor ze zijn afgebrand.” Pascale Plusquin, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren voorzitter van de integriteitscommissie van Provinciale Staten: „Er heerst een sfeer van nepotisme, beslotenheid en een angstcultuur onder ambtenaren. Er is niet de openheid die de democratie nodig heeft.”

Het was eigenlijk de bedoeling dat het vrijdag ook zou gaan over het al dan niet voortbestaan van de bestaande extraparlementaire coalitie en de invulling van de opengevallen gedeputeerden-vacatures. Daar kwamen de Staten niet echt aan toe.

Mariska Werrij-Wetzels, fractievoorzitster van het CDA, zei wel dat haar partij voorstander blijft van de extraparlementaire coalitie. De partij voelt zich echter niet geroepen om als eerste kandidaat-gedeputeerden te leveren voor de vanwege het terugtreden van haar partijgenoten ontstane vacatures.