Brieven

Corona

Laat één groep zich nog een tijdje afzonderen

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

De belangrijkste reden voor de coronamaatregelen: de zorg kraakt in haar voegen. Met name de IC’s. Wie liggen daar? Meer dan 80 procent zijn 60- tot 80-jarigen. Het probleem zou dus opgelost zijn als deze groep daar niet zou komen. Dit lijkt maar niet door te dringen. Mijn collega’s en ik vragen mensen altijd hoe ze besmet zijn. Heel vaak komt dat door contacten met kinderen. Ik zie dat ook gebeuren, in de supermarkt, op straat, etc. Waarom doen mensen dit? Deze groep moet zich afzonderen. Kan dit? Ja, geen enkel probleem. De boodschappen kunnen allemaal bezorgd worden. En dat hoeft niet nog heel lang te duren. Namelijk tot een week of drie na vaccinatie. Waarom nemen deze mensen niet hun verantwoordelijkheid jegens de samenleving? Kunnen we deze groep niet tot een lockdown manen? Gecombineerd met het naar voren halen van hun vaccinaties. Voor andere groepen speelt dit niet. De 50- tot 60-jarigen komen maar zeer beperkt op de IC, bij onder de 50 is dat vrijwel nooit. Boven de 80 jaar komen mensen vanwege slechte vooruitzichten vaak niet in aanmerking voor de IC. Een discussie hierover is hoog nodig. We moeten per maandag opschalen naar 2.000 bedden. Of dat gaat lukken is maar de vraag – vele verpleegkundigen hebben ontslag genomen of willen geen vakantie meer inleveren. Daarna wordt het naar Duitsland, of code zwart. Dat scenario is wel al door en door geoefend, maar zal veel overlijdens tot gevolg hebben.


Hoofd IC Wilhelmina Ziekenhuis Assen