Grote beleggers hekelen klimaatbeleid van bedrijven: concrete stappen ontbreken

Verduurzaming Beleggersgroep CA 100+ oordeelt hard over het klimaatbeleid van 159 bedrijven. Zij zijn goed voor 80 procent van de uitstoot.

Een kolencentrale in Polen. De bedrijven die mondiaal verantwoordelijk zijn voor 80 procent van de uitstoot hanteren vaak ambitieuze doelstellingen, maar het is zelden duidelijk of en hoe die gehaald gaan worden, concludeert Climate Action 100+
Een kolencentrale in Polen. De bedrijven die mondiaal verantwoordelijk zijn voor 80 procent van de uitstoot hanteren vaak ambitieuze doelstellingen, maar het is zelden duidelijk of en hoe die gehaald gaan worden, concludeert Climate Action 100+ Foto Kacper Pempel/Reuters

Aan mooie woorden ontbreekt het zelden, maar bijna geen enkel bedrijf neemt voldoende concrete stappen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De bedrijven die mondiaal verantwoordelijk zijn voor 80 procent van de uitstoot hanteren vaak ambitieuze doelstellingen, maar het is zelden duidelijk of en hoe die gehaald gaan worden.

Dat is de conclusie van Climate Action 100+ waarin 575 grote beleggers zich verenigd hebben. Zij zijn goed voor een belegd vermogen van 54.000 miljard dollar (45.000 miljard euro).

CA100+, waartoe onder meer ABP, Achmea en Robeco behoren, heeft het beleid van 159 grote bedrijven geanalyseerd. Een groot aantal indicatoren laat zien hoe het gesteld is met de haalbaarheid van doelen op de korte en langere termijn. Geen bedrijf voldeed aan alle criteria. Zo laat volgens CA100+ geen enkele onderneming volledig zien hoe zij in 2050 klimaatneutraal zal zijn. Toch zegt de helft van de onderzochte bedrijven toe over dertig jaar geen broeikasgassen meer uit te stoten.

Die klimaatneutraliteit in 2050 is noodzakelijk om te voldoen aan de doelstellingen van ‘Parijs’. Dit internationale verdrag uit 2015 heeft als doel de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden te beperken, en bij voorkeur tot 1,5 graad.

Het onderzoek laat zien „dat de bedrijven meer actie en ambitie moeten ondernemen voor een klimaatneutrale economie”, zegt Mindy Lubber van milieuorganisatie Ceres die betrokken is bij het onderzoek van CA100+.

‘Rookgordijn’

Van de onderzochte bedrijven, die samen een beurswaarde van ruim 10.000 miljard dollar hebben, beschikken er volgens CA100+ acht over concreet uitgewerkte doelen om op korte termijn (tot 2025) de emissie te beperken. Onder meer Philips en Nestlé behoren daartoe.

Slecht zes bedrijven hebben toegezegd hun uitgaven af te stemmen op hun klimaatdoelen, waaronder Unilever, olieconcern BP en energiebedrijf RWE. Maar volgens CA100+ is niet helder welke methode zij daarvoor gebruiken. „Uit het onderzoek wordt duidelijk dat ook geen enkel olieconcern aan de Parijs-doelen voldoet”, zegt Mark van Baal van de financiële actiegroep Follow This. „Het rookgordijn is weggehaald.”

Lees ook: VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen: ‘Bedrijven moeten sneller verduurzamen’

Follow This dient al langere tijd bij aandeelhoudersvergaderingen van olieconcerns klimaatresoluties in. Daarin wordt opgeroepen om met concreet beleid te komen om te voldoen aan ‘Parijs’. Volgens Van Baal vormt het onderzoek van CA100+ een omslag. Veel beleggers die bij dit collectief zijn aangesloten, steunden volgens hem in het verleden de uitgesproken klimaatdoelen van olieconcerns.

De Amerikaaanse beurstoezichthouder SEC maakte onlangs bekend, na een verzoek van Follow This, dat nu ook bij ConocoPhillips en Occidental Petroleum klimaatresoluties kunnen worden ingediend. Tot nog toe werden die geweigerd, omdat het om ‘micromanagement’ zou gaan. En in dat geval hebben beleggers geen inspraak.