‘Stel een burgerforum rond klimaatbeleid in’ adviseert de commissie-Brenninkmeijer:

Klimaattransitie De commissie stelt dat een representatieve groep burgers over klimaatvraagstukken moet meepraten.

Burgers moeten meer bij het klimaatbeleid worden betrokken en dat kan het best door een burgerforum te vormen met een representatieve groep mensen. Zij moeten intensief mee kunnen praten over vraagstukken die te maken hebben met de klimaattransitie.

Met deze conclusie komt de commissie-Brenninkmeijer die op verzoek van het kabinet naar burgerparticipatie heeft gekeken. In het zondag uitgebrachte advies benadrukt voorzitter Alex Brenninkmeijer dat vooraf duidelijk moet zijn wat er met de inbreng van de burgers wordt gedaan. „Een burgerforum mag niet vrijblijvend zijn”, aldus de voormalig ombudsman.

Hij adviseert politici die de komende tijd een nieuw kabinet gaan samenstellen „om burgers serieus te betrekken en zo ervaring op te doen met het burgerforum ter versterking van onze democratie”.

Gevolgen klimaatbeleid

Veel burgers hebben de indruk onvoldoende gehoord te worden, wanneer zij geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatbeleid. Bijvoorbeeld bij de komst van windmolens, zonnenparken of het aardgasvrij maken van wijken. Volgens Brenninkmeijer kunnen met het burgerforum tegenstellingen rond klimaatmaatregelen „gemakkelijker overbrugd worden”.

De commissie Brenninkmeijer werd vorig jaar ingesteld, nadat de Tweede Kamer vroeg om onderzoek naar de inzet van burgerfora rond klimaatbeleid. Volgens de voorzitter moet een burgerforum representatief zijn samengesteld en dat kan bijvoorbeeld via loting. Bij voorkeur zou het adviserende forum elk half jaar van samenstelling moeten wisselen.

In andere landen wordt al met burgerfora gewerkt. Zo is in Frankrijk een burgerparlement van 150 mensen ingesteld dat vorig jaar met tal van concrete adviezen is gekomen.