Voor tweede keer in vier jaar datalek bij belastingdienst West-Brabant

Privacy Door het wijzigen van een link kreeg een IT-specialist makkelijk inzage in de gegevens van belastingplichtigen in West-Brabant.
Het lek bij de regionale belastingdienst is inmiddels gedicht.
Het lek bij de regionale belastingdienst is inmiddels gedicht. Foto Peter Hilz/HH

Door een datalek bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) waren de gegevens van een onbekend aantal belastingplichtigen tot voor kort makkelijk in te zien. Dat bevestigt de dienst vrijdag na berichtgeving van dagblad BN DeStem. Het is de tweede keer in vier jaar tijd dat er een datalek bij de lokale belastingdienst is.

Onder meer namen, adressen en WOZ-beschikkingen van inwoners uit West-Brabant konden gemakkelijk gevonden worden. Ook gerechtelijke vonnissen in schuldhulpsaneringszaken waarin personen met naam en toenaam worden genoemd, konden door derden worden ingezien. Het is niet duidelijk of en hoeveel mensen misbruik hebben gemaakt van het lek.

De fout kwam aan het licht toen een IT-specialist onlangs een mail stuurde waarin hij informatie vroeg over zijn WOZ-aanslag. Hij kreeg een mail met daarin een link naar zijn gegevens. Door het wijzigen van een getal in de link kreeg hij inzage in de gegevens van andere belastingplichtigen. De regionale belastingdienst heeft het lek inmiddels gedicht.

Complexe infrastructuur

Directeur Peter Stoffelen van de BWB vergelijkt het lek met het niet op slot draaien van een achterdeur. „Het is niet vanzelfsprekend dat er vervolgens ook wordt ingebroken. De kans is groot dat er niks aan de hand is.” Dat neemt niet weg dat er in ieder geval een persoon wel aan de achterdeur van de belastingdienst heeft gevoeld, vult hij aan.

Volgens de directeur gaat het in tien gevallen om privacygevoelige informatie. Bij andere gegevens die beschikbaar waren, ging het voornamelijk om foto’s van huizen voor de WOZ-aanslag. BWB heeft het afgelopen jaar de eigen IT-infrastructuur vervangen. Daarbij is volgens Stoffelen goed gelet op de privacy. „We ervaren dit dan ook als een kiezelsteentje waar we nu toch over struikelen.” Hij sluit niet uit dat het in de toekomst nog eens kan gebeuren. „Dat is geen onverschilligheid, maar als je kijkt naar de complexiteit van de digitale infrastructuur, dan kun je dat niet uitsluiten.”

In 2017 was er ook al een datalek bij de BWB. Door een fout in de software zagen ruim drieduizend mensen toen niet hun eigen aanslagbiljet, maar dat van één inwoner uit Dongen.