Wennen aan de kinderopvang in coronatijd

Opgevoed Elke week legt Annemiek Leclaire een lezersvraag voor aan deskundigen.

Illustratie Martien ter Veen

Moeder: „Binnenkort gaat onze dochter voor het eerst naar de kinderopvang. Ze is 1 en heeft, in verband met Covid-19 weinig kans gehad om aan andere mensen te wennen. Door de maatregelen bij de kinderopvang kan wennen echter niet op de normale manier plaatsvinden. Ouders mogen de locatie niet in en als alternatief wordt er een ‘tuinbezoek’ ingepland, maar dan wel mét mondkapje. Wij vinden dit thuis, hoewel we ons zorgvuldig aan de maatregelen houden, echt een stap te ver gaan. Bij goed wennen en goed afscheid nemen zou het geruststellende gezicht van moeder of vader te zien moeten zijn – en bij voorkeur natuurlijk ook in de ruimte waar de opvang zal plaatsvinden. We zijn bang dat het voor onze dochter een nare ervaring wordt en dat geeft bij ons weer extra spanning. Baby’s pikken zulke gevoelens altijd op… Is het überhaupt mogelijk om binnen de beperkingen die het virus oplegt te zorgen voor een veilige en fijne wenperiode? Of moeten we dit maar accepteren als deel van het leed en hopen dat onze dochter er niets aan overhoudt? Wij vragen ons af wat dit met haar zal doen.”

Naam is bij de redactie bekend. (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.)

Zorg voor een flinke wenperiode

Louis Tavecchio: „Een kind van een jaar is eenkenniger dan een jongere baby, daarom zijn voorspelbaarheid en veiligheid nog belangrijker. Zorg voor een flinke wenperiode, en voer het aantal uren liefst in aaneengesloten dagen langzaam op, op basis van hoe het met uw kind gaat. Om de zoveel dagen een paar uurtjes is niet voldoende.

„Geef een object mee dat doet denken aan thuis zoals een knuffeltje of doekje met de geur van het huis en de ouders. Ook is het aan te raden uw kind aan een vaste medewerkster te koppelen, en mocht u die flexibiliteit hebben, daar zelfs de opvangdagen op te baseren.

„Deze wenmethodes zijn altijd al belangrijk, maar zeker nu de ouders niet mee naar binnen mogen. Normaal gesproken zijn ouders er gewoon even bij en gaan ze weg zodra ze denken dat dit kan.

„Het is een extra moeilijkheid als de medewerksters mondkapjes dragen, zeker in het begin. Als het kind echt niet kan wennen en uw omstandigheden dat toelaten, kunt u als uiterste middel misschien beter nog even wachten met deze vorm van opvang tot na de coronatijd.”

Heel rustig opbouwen

Carolina de Weerth: „Voor een kind van een jaar is het moeilijker om in een opvang te wennen dan voor een jongere baby. Dat heeft te maken met de separatie-angst die baby’s vanaf een maand of negen krijgen. In Nederland starten de meeste baby’s met drie maanden op de kinderopvang. Dan houdt het zwangerschapsverlof op en daar zijn de wenprotocollen hier op gebaseerd. In Duitsland is het gebruikelijk dat kinderen pas met een jaar starten, in verband met een langer zwangerschapsverlof, en daar komen ouders wekenlang mee met de baby bij het wennen. Zeker nu uw kindje weinig mensen gezien heeft, is het dus zaak het heel rustig op te bouwen.

„Mochten ze in de opvang willen dat u een mondkapje draagt, draag er dan eerst een tijdje thuis een zodat uw dochtertje daar aan kan wennen. Tuinbezoek mag, lees ik, dus u zou vaak naar de tuin kunnen komen, kinderen brengen daar doorgaans veel tijd door. Bespreek uw zorgen bij het kinderdagverblijf, soms mogen ouders tijdens wenperiodes wel mee naar binnen. U kunt ook vragen of u met uw dochtertje eerst een of twee keer buiten de openingstijden kan komen. Zo kan ze rustig wennen aan de medewerkster, de binnenruimte en het speelgoed met u erbij.”

Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.