Opinie

Goed kunnen schrijven is voor de politie een basisvaardigheid

Handhavers en zorgverleners grijpen met hun rapporten en dossiers diep in. Daarom is degelijk schrijven voor hen elementair, schrijft wetenschapper Janine Janssen in de Veiligheidscolumn.
Foto Lex van Lieshout/ ANP

Laat ik maar met de deur in huis vallen: ik ben geschrokken van het rapport van de Onderwijsinspectie over de schrijfvaardigheid van basisschoolleerlingen in Nederland. Ongeveer een kwart van de leerlingen verlaat de school met een schrijfvaardigheid onder het wettelijk vastgestelde niveau, in het speciale basisonderwijs geldt dat voor tweederde.

Terecht wordt opgemerkt dat goed kunnen schrijven een basisvaardigheid is om zelfstandig aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen. Maar ik wil nog een stap verder gaan: voor professionals in de veiligheidszorg is het een vereiste om goed hun werk te kunnen doen. Zelf houd ik mij veel bezig met vormen van geweld die gepleegd worden door een dader die een bekende is van het slachtoffer: denk maar eens aan huiselijk en eergelateerd geweld, stalking door ex-partners of seksueel misbruik. Hoewel er tussen al die vormen van geweld tal van verschillen zijn te vinden, hebben ze één ding gemeen: het gaat doorgaans om ingewikkelde problemen, waarbij veel factoren een rol spelen, uiteenlopend van opvoedproblemen tot en met een slechte woonsituatie en van financiële zorgen tot en met seksuele kwesties.

Gave

Professionals bij de politie, Veilig Thuis, de opvang en tal van andere organisaties worden geconfronteerd met vragen op al deze terreinen. Die complexiteit maakt dat veel partijen in de veiligheidszorg moeten samenwerken om geweld te voorkomen en te stoppen. Ik zie dan ook stukken voorbijkomen van professionals verbonden aan verschillende organisaties.

Daarbij valt mij op dat lang niet elke professional in de veiligheidszorg de gave van het woord heeft. Dat zie ik ook in het onderwijs aan toekomstige professionals bij de begeleiding van studenten. Ik heb het niet alleen over taal- en schrijffouten. Bij schrijfvaardigheid gaat het erom dat je in staat bent een verhaal met een kop en staart te vertellen, waarin je laat zien dat je hoofd- en bijzaken van elkaar kunt scheiden en een gedegen argument kunt uitwerken.

Verslaglegging in dossiers hoeven echt geen literaire teksten te zijn. In beroepsopleidingen is het niet ons doel om toekomstige Nobelprijswinnaars voor de Literatuur klaar te stomen, maar goed rapporteren wordt vandaag de dag wel erg stiefouderlijk behandeld.

Degelijk

Ik snap natuurlijk dat mensen niet bij de politie gaan werken of in de hulpverlening emplooi zoeken omdat ze graag dossiers maken. Maar we zouden toch, meer dan nu het geval is, uit moeten dragen dat het schrijven van een degelijk stuk tot de elementaire vaardigheden behoort om goed te kunnen functioneren. Schrijven is natuurlijk een weinig sexy activiteit om als organisatie of opleiding in wervingscampagnes voor nieuwe collega’s of studenten de blits mee te maken.

Lux et Libertas Lees ook dit hoofdredactioneel commentaar: ‘Basisschool moet terug naar de basis: taal en rekenen’

Maar laten we alsjeblieft niet vergeten dat de impact van alles wat professionals voorheen aan het papier en tegenwoordig aan de computer toevertrouwen een enorme impact kan hebben op de levens van de mensen waarover gerapporteerd wordt. Je kan bijvoorbeeld gedetineerd raken of uit de ouderlijke macht ontzet worden.

In een rechtsstaat als de Nederlandse moeten burgers erop kunnen vertrouwen dat professionals hun verslaglegging over hen zo degelijk mogelijk proberen te doen. De onderwijsinspectie heeft besloten van schrijfvaardigheid een speerpunt te maken. Dat ondersteun ik van ganser harte en ik bied me bij deze aan om aan leerlingen uit te leggen waarom dat zo belangrijk is voor als je later bij de politie wil. Want wie goed schrijft, die blijft!

De veiligheidscolumn wordt geschreven door deskundigen uit de politiewereld. Janine Janssen is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.