‘Vooral rechts heeft plannen in strijd met rechtsstaat’

Rechtsstatelijke meetlat Orde van Advocaten hield de verkiezingsprogramma’s tegen de ‘rechtsstatelijke meetlat’. D66, GroenLinks en PvdA scoren voldoende.

Het scorebord geeft niet directe aanleiding tot optimisme. Veel politieke partijen doen in hun verkiezingsprogramma voorstellen die zich slecht verhouden tot de Nederlandse rechtsstaat, zo constateert de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook dit jaar hield de Orde de verkiezingsprogramma’s tegen de ‘rechtsstatelijke meetlat’.

Van de veertien onderzochte verkiezingsprogramma’s bevatten zeven programma’s een ‘rood’ voorstel: ‘plannen die regelrecht in strijd zijn met de rechtsstaat’, omdat ze bijvoorbeeld ten koste gaan van de rechtsbescherming van burgers of in strijd zijn met internationale mensenrechtenverdragen. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van vier jaar geleden waren dat er nog vijf van de dertien.

Ook ditmaal diende de Orde van Advocaten vooral rode kaarten uit aan de rechterzijde van het politieke spectrum. De programma’s van VVD, PVV, CDA, SGP, Forum voor Democratie, Ja21 – maar ook de Socialistische Partij – bevatten een of meer ‘rode’ plannen.

De programma’s van ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50Plus en Denk bevatten ‘gele’ 'voorstellen: ‘plannen die een mogelijk risico vormen voor de rechtsstaat’. Alleen D66, GroenLinks en de PvdA haalden louter voldoendes.

Toch licht positief

Ondanks de ‘rode’ en ‘gele’ uitkomsten is voormalig rechter Willem van Schendel, voorzitter van de commissie die de verkiezingsprogramma’s in opdracht van de Orde van Advocaten tegen het licht hield, toch enigszins positief gestemd.

Volgens de commissie is er in de verkiezingsprogramma’s van de onderzochte politieke partijen opvallend veel aandacht voor staatsrechtelijke hervormingen en de grondwet: of het nu gaat om de invoering van een correctief referendum of de invoering van een constitutioneel hof, dat wetgeving kan toetsen aan de grondwet – Nederland is een van de weinige Europese landen zonder zo’n hof.

Een opvallende trend en een belangrijk verschil met de verkiezingsprogramma’s van vier jaar geleden, zo zei oud-rechter Van Schendel: „Je ziet telkens terug dat partijen staatkundige vernieuwing belangrijk vinden. De rechtsstaat leeft.”