Orde van Advocaten kritisch op rechtsstatelijkheid van asielplannen rechtse partijen

Het asielzoekerscentrum in Ter Apel.
Het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Foto Vincent Jannink/ANP

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft onderzocht of de verkiezingsprogramma’s van Nederlandse politieke partijen in strijd zijn met de rechtsstaat. Bij veertien programma’s heeft de NOvA gekeken in hoeverre de overheid zich aan de eigen regels houdt, de rechten en vrijheden van burgers gerespecteerd worden en de burgers toegang hebben tot een onafhankelijke rechter. De Orde stelt bij de inventarisatie geen oordeel te vellen over politieke standpunten, maar deze uitsluitend te toetsen op rechtsstatelijke normen.

De advocaten oordelen overwegend positief over het rechtsstatelijke aandeel van de plannen van de meeste partijen. Er klinkt vooral kritiek op veel rechtse partijen: bepaalde plannen van de VVD, CDA, PVV, SP, SGP, Forum voor Democratie en JA21 zijn volgens de advocaten „regelrecht in strijd met de rechtsstaat”, en vallen daarmee in de meeste negatieve categorie die zij hanteren om de plannen te beoordelen. De bewuste partijvoorstellen gaan met name over migratie- en asielwetgeving. Ook het verbod op buitenlandse financiering van moskeeën „versterkt de stigmatisering van islamitische gelovigen”.

Van de onderzochte partijen scoort de PVV het slechtst op rechtsstatelijke normen. De NOvA is onder meer kritisch op het PVV-plan om jihadisten en hun sympathisanten via administratieve detentie op te sluiten. Dat opent volgens de orde „de mogelijkheid van het willekeurig vastzetten van burgers zonder rechterlijke tussenkomst”. De andere partijen doen het een stuk beter op het gebied van rechtsstatelijkheid, zo blijkt uit de inventarisatie.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Orde van Advocaten kritisch op rechtsstatelijkheid van asielplannen rechtse partijen