Brieven

Vluchtelingen

Kies voor medemenselijkheid, ook in kamp Moria

Foto EPA

Wij, artsen, hebben een eed afgelegd waarin we beloven medische zorg te verlenen aan elk individu. Mensen in medische nood kunnen rekenen op onze inzet; wat je ook gelooft, wie je ook liefhebt, waar je ook vandaan komt, welke kleur je huid ook heeft. Dat wij nu al jaren machteloos moeten toezien hoe mensen in vluchtelingenkampen in ons eigen, rijke Europa aan hun lot worden overgelaten, is in het licht van diezelfde eed onverteerbaar. We weten dat elke dag mensen in extreme omstandigheden fysiek en mentaal beschadigd worden door onze bewuste verwaarlozing. Wij geloven dat veruit de meeste Nederlanders net als wij vinden dat dit onacceptabel is. Wij geloven dat ons land tot meer barmhartigheid en medemenselijkheid in staat is dan de Haagse debatten doen vermoeden. Het is tijd dat we met de kilheid afrekenen, en niet met elkáár. In maart vorig jaar deden wij een noodoproep: SOSMoria, maak een einde aan de humanitaire ramp op de Griekse eilanden. Het kabinet gaf geen gehoor. We vroegen samen met veel andere Nederlanders dan tenminste 500 alleen reizende minderjarigen op te nemen. Het kabinet zei nee. Na een verwoestende brand in vluchtelingenkamp Moria mochten 100 kwetsbaren onder strikte voorwaarden komen, onder wie 50 kinderen. Slechts twee kinderen zijn vijf maanden later in Nederland.

We staan aan de vooravond van verkiezingen. Een moment waarop we de mogelijkheid hebben om een andere richting in te slaan. Een moment waarop wij onze politici kunnen herinneren aan wie wij als samenleving willen zijn. Een moment om reclame te maken voor medemenselijkheid. Niet alleen voor mensen op de vlucht, maar ook voor andere kwetsbare groepen in de samenleving die vaak vergeten worden, of erger nog, tegen elkaar op worden gezet: woningnood versus voedselbank. Zorgen voor elkaar. Dat is toch geen links-rechts-discussie? Laten we elkaar beloven dat compassie, medemenselijkheid en zorg dragen voor elkaar, gedeelde basiswaarden zijn. En laten we onze politici oproepen die belofte met ons te doen.

en
SOSMoria