Belangenbehartiger

CDA-gedeputeerde nieuwe voorzitter Glastuinbouw Nederland

Adri Bom-Lemstra is de nieuwe voorzitter van Glastuinbouw Nederland, het netwerk dat de belangen behartigt van ondernemers in de glastuinbouw. Bom-Lemstra (58) vertrekt per mei als gedeputeerde voor het CDA van de provincie Zuid-Holland. Bom-Lemstra is sinds 2015 gedeputeerde. Daar houdt ze zich bezig met de portefeuilles Economie en Innovatie, Land- en Tuinbouw en Gezond en Veilig. In de vorige collegeperiode had ze Economie, Ruimtelijke ordening en Wonen in haar portefeuille. Bom-Lemstra is geen onbekende in de tuinbouwsector. Ze is voorzitter van het regionale tuinbouwcluster Greenport West-Holland en was ook betrokken bij de oprichting van Greenports Nederland. Bom-Lemstra is de opvolger van Sjaak van der Tak die in november werd verkozen tot voorman van boerenbelangenbehartiger Land- en Tuinbouworganisatie Nederland. „Ik zie het als mijn taak om de verbinding met onze omgeving te intensiveren, waardoor straks iedereen de glastuinbouw een warm hart toedraagt”, zegt Bom-Lemstra op de website van Glastuinbouw Nederland. (ANP/NRC)