VVD Nijmegen ziet weinig in financieren van Het Valkhof

Stemming Woensdagavond beslist de Nijmeegse gemeenteraad over Museum Het Valkhof. Klimaatinstallaties vallen uit, maar sommige politieke partijen vinden renovatie te duur.

De renovatie van Museum Het Valkhof kost 11 miljoen euro, daarnaast is 4,9 miljoen euro nodig voor aanschaf van het pand.
De renovatie van Museum Het Valkhof kost 11 miljoen euro, daarnaast is 4,9 miljoen euro nodig voor aanschaf van het pand. Foto Flip Franssen

In 2019 was de Nijmeegse gemeenteraad het erover eens: het Museum Het Valkhof moest gerenoveerd worden en de gemeente zelf zou eigenaar worden van het pand waar het museum in zit. De kosten van 11 miljoen voor de verbouwing en 4,9 miljoen om het pand aan te kopen, kwamen voor rekening van de gemeente. Het museum betaalt via de huur dat bedrag terug. Maar of het geld daadwerkelijk wordt vrijgegeven is echter de vraag: woensdagavond wordt er gestemd in de gemeenteraad. Er zijn twijfels, omdat het museum te weinig bezoekers zou trekken en het plan te duur wordt gevonden. In 2019 gaf de VVD al aan dat ze het onverantwoord vonden om de investering te doen, het geld kon wel beter besteed worden. Een jaar na de coronacrisis is de VVD bepaald niet van gedachten veranderd. Integendeel, samen met de Stadspartij Nijmegen, heeft de VVD aangegeven sowieso niet zo veel geld in het museum te willen investeren, aldus De Gelderlander. In de SP vinden ze ten dele een bondgenoot, deze partij vindt dat het goedkoper kan. De PvdA en het CDA hebben vragen over de haalbaarheid van de plannen.

Collectie Romeinse archeologie

De renovatie is hard nodig, legt Valkhof-directeur Hedwig Saam uit. „Natuurlijk is het veel geld, maar het plan is sober en duurzaam. Nu zijn er klimaatinstallaties die er soms mee stoppen, we krijgen ze nog wel aan de gang, maar voor hoe lang is onduidelijk. Als die het straks helemaal niet meer doen, moet je de deuren sluiten.”

Volgens Saam is de inschatting dat er 125.000 bezoekers per jaar kunnen komen een voorzichtige, terwijl verschillende politieke partijen eraan twijfelen of dit haalbaar is omdat dit aantal sinds 2008 nooit is gehaald. Bij andere regionale musea worden dergelijke aantallen echter met gemak gehaald. Het Fries Museum in Leeuwarden bijvoorbeeld had er in 2019 ruim 145.000. Saam: „Daar werd door de gemeente geïnvesteerd in een geheel nieuw gebouw. Het kritieke punt voor elk museum is een goed functionerend gebouw en de bereidheid van een gemeente om te investeren, daarmee geef je aan dat er vertrouwen is. Ik vergelijk ons graag met het Fries Museum: veel bieden en trouw blijven aan je omgeving.”

Enkele partijen betwijfelen of 125.000 bezoekers per jaar haalbaar is

Het gaat wat Het Valkhof betreft ook niet alleen om de bezoekersaantallen: het museum bevat een grote collectie Romeinse archeologie en voert in opdracht van de Provincie de wettelijke taak uit vondsten uit opgravingen te beoordelen en te conserveren. Met de provincie en de gemeente werd vanaf 2018 een masterplan opgesteld voor de toekomst van het museum, waarin zowel de publieke functie als de wetenschappelijke functie werd vastgelegd. De provincie financiert het archeologisch depot, de gemeente financiert het museum waar het erfgoed gepresenteerd wordt.

Herontwikkelen

Half januari 2021 kwam het persbericht naar buiten dat de gemeente het museumgebouw zou aankopen en dat ze het grootste deel van de kosten van de verbouwing op zich zou nemen. De plannen maakten deel uit van de voornemens om het Valkhofkwartier te verbeteren. „Het museum beschikt over een unieke collectie beeldcultuur vanaf de oudheid tot en met de beeldende kunst van vandaag en morgen. Met de nieuwe koers zoekt Museum Het Valkhof naar onverwachte verbindingen tussen culturen, tijdvakken en kunstvormen. Boeiend en toegankelijk voor een breed en (inter)nationaal publiek. Daarnaast streeft het museum naar een natuurlijke en laagdrempelige aansluiting op de omgeving zodat het zich straks voor bezoekers als gastheer van het Valkhofkwartier kan manifesteren”, aldus het persbericht.

Als de Raad toch niet instemt met de financiering van de plannen van het College, of deels instemt omdat het goedkoper moet, moet volgens Saam het hele plan van tafel. „Het is niet zo dat je kan denken: dit doen we wel, dit niet. Alles hangt met elkaar samen in de plannen. Als de Raad niet instemt, moet er een nieuw plan gemaakt worden, en moeten er andere keuzes gemaakt worden. Hopelijk geeft de gemeenteraad dan wel aan welke keuzes dat zijn.”