Brieven

Brieven 1/3/2021

Corona

Voer een herdenking in

Het is te hopen dat 27 februari, de dag waarop in 2020 bekend werd dat het coronavirus Nederland had bereikt, ooit nog eens tot nationale herdenkingsdag wordt uitgeroepen. Het is vreemd dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld oorlogen of genocides het ons nagenoeg ontbreekt aan een gemeenschappelijk geheugen voor gebeurtenissen als een pandemie. Zo wordt er ieder jaar uitgebreid stilgestaan bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog, maar niet of nauwelijks bij de Spaanse griep, terwijl die toch ook miljoenen slachtoffers heeft geëist. Komt dit doordat een oorlog een duidelijk begin en einde kent? Of wordt sterven op het slagveld als eervoller gezien dan overlijden aan de gevolgen van een besmettelijke ziekte? Hoe dan ook, het doel van iedere herdenking moet zijn dat we lering trekken uit de gebeurtenis om een herhaling ervan te voorkomen. Dit betekent dat we in de toekomst jaarlijks moeten stilstaan bij een pandemie als Covid-19, anders zal men in de toekomst geen strategie kunnen ontwikkelen voor een succesvolle bestrijding ervan in de toekomst.

,
Kapelle

Scheefwonen

Directeur huurt ook

Zelfs de topman van de corporatie bezet een huurwoning, schrijft NRC (25/2). Dat moet je juist enorm waarderen. De afgelopen decennia steeg het opleidingsniveau van mensen die werken bij sociale verhuurders fors naar hbo+. De afstand groeit met mensen die wonen in (sociale) huurwoningen. Alleen de laagste inkomens en ‘aandachtsgroepen’ mogen nog een sociale woning huren. De levens van mensen die werken aan wonen en mensen die huren verschillen enorm. Wij moedigen dus medewerkers van sociale verhuurders én ook juist de top van sociale verhuurders aan: maak kennis met het leven van je huurders. En niet uit een boek, maar ga naar je huurders toe, bezoek je huurders thuis, ga tussen hen wonen en neem huurders in dienst. En trouwens, mag een ziekenhuisdirecteur ook niet in zijn eigen ziekenhuis liggen? Mag een decaan ook niet naar zijn eigen universiteit? Natuurlijk wel. Maar zonder voordringen.

Muiden

Verfilming

Bridgerton inspireert

Na jarenlang te hebben genoten van de „historisch correcte” kostuumdrama’s van de BBC waren de eerste 5 tot 10 minuten van Bridgerton en zijn kleurrijke cast even wennen (‘Bridgerton is een huwelijk tussen geschiedenis en fantasie’, 26/2). Daarna zag ik alleen het talent van de acteurs die de veelal karikaturale personages op magistrale wijze tot leven brengen, en na afloop van de serie vroeg ik me af waarom we tot ruim in de 21ste eeuw hebben moeten wachten om een reflectie van onze hedendaagse maatschappij te zien op het scherm. En nu hoop ik dat de meeste regisseurs dit voorbeeld gaan volgen en dat over een paar jaar niemand zich meer zal verbazen over dit soort casting, maar wel over het feit dat er voorheen zoveel segregatie heerste in de verdeling van de rollen. Met zijn ware wereldvisie ‘in Technicolor’ gaf Bridgerton me een gevoel van opluchting: als het onze maatschappij zou kunnen inspireren om niet meer in kleuren te denken, maar gewoon in mensen, zou het een grote stap vooruit betekenen.

Haarlem

Verzet

Huichelend herdenken

Woensdag 24 februari was voor mij een zwarte dag. Premier Rutte opende die dag een expositie van het Verzetsmuseum. De man die in 2007 veroordeeld werd voor aanzetten tot discriminatie kwam ons uitleggen hoe belangrijk vrijheid, gelijkheid en rechtszekerheid zijn. De Februaristaking in 1941 was de enige algemene staking tegen de Jodenvervolging in heel nazi-bezet Europa. Mijn vader deed mee, ging in het verzet, en zat drie jaar in nazi-tuchthuizen. Rutte, de lachende huichelaar, moet daar verre van blijven.

Bussum

Correcties/aanvullingen

Politieke partijen

In de column van Clarice Gargard (Dezelfde poppetjes met dezelfde praatjes, 25/2, p.19) stond dat een recordaantal van 37 kleinere partijen dit jaar deelneemt aan de verkiezingen. Het gaat om een recordaantal van 37 partijen in totaal.

Illustrator

In het artikel Dat straks, als de lente aanbreekt, mijn lijf een tweede leven is gegund (27/2 p.20-21 Leven) stond de naam van de illustrator verkeerd gespeld. Zij heet Merel Corduwener, niet Merel Corduwer.