Klaver tegen studenten: jullie worden gecompenseerd

Klaver krijgt een vraag van studente Suze Stortelder, over het leenstelsel. Eerst was hij voor. „Nu komt u daarop terug.” Volgens haar heeft het leenstelsel, waarmee studenten zich veel meer in de schulden hebben moeten steken, voor veel „extra stress” gezorgd. Klaver erkent dat de „mentale druk enorm groot is geworden”, omdat studenten harder hebben moeten presteren en hun werkzame leven beginnen met een schuld. „Ik vind daarom ook dat jullie generatie gecompenseerd moet worden.”

Klaver begint over het starkapitaal (10.000 euro) dat GroenLinks aan elke jongere wil geven. Stortelder zegt dat de gemiddelde studieschuld veel hoger is dan dat. Klaver geeft haar nu een „iets strenger” antwoord. Het klopt inderdaad dat de leenstelsel-generatie niet álles terugkrijgt wat er is geleend. Maar ook de basisbeurs-generatie zal uiteindelijk moeten lenen. Hij belooft echter wel dat de financiële achterstand die haar generatie heeft opgelopen hoe dan ook zal worden ingehaald.

Lilian Marijnissen (SP) gaat in gesprek met Faouzi Dahoua, eigenaar van een gamestudio, over flexwerken. Hij is bang dat hij geen zzp’ers meer kan aannemen als het aan de SP zou liggen. Volgens Marijnissen is de SP niet tegen zzp’ers maar tegen mensen die gedwongen worden om als zelfstandige te werken, zoals bezorgers. „Die mensen willen wij beschermen”. Ook wil Marijnissen wat doen aan zelfstandigen die van tijdelijke contract naar tijdelijke contract gaan.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Klaver tegen Rutte en Hoekstra: u liegt glashard