Kamercommissie: overheid maakt te complexe wetten, schiet tekort bij naleving

Onderzoek De wetgeving is voor een op de vijf Nederlanders te complex. Kamer en kabinet houden onvoldoende rekening met de praktische uitvoerbaarheid – daarom komen miljoenen burgers in de knel, oordeelt de commissie-Bosman.
VVD-Kamerlid en voorzitter van de onderzoekscommissie André Bosman.
VVD-Kamerlid en voorzitter van de onderzoekscommissie André Bosman. Foto Lex van Lieshout/ANP

De Tweede Kamer, ministeries en andere uitvoerende overheidsinstanties maken wetgeving te complex voor miljoenen Nederlanders. Ook schiet de overheid tekort bij de uitvoering van voorgenomen beleid; daarin is onvoldoende ruimte voor een individuele aanpak voor burgers met persoonlijke problemen. Die conclusie trekt de commissie-Bosman donderdag. De overheid houdt bij naleving van wetten onvoldoende rekening met burgers die niet in staat zijn alle regels na te leven, door bijvoorbeeld sociaal-economische problemen, laaggeletterdheid of een laag IQ. Dit geldt voor één op de vijf Nederlanders, schat de commissie.

Een parlementaire commissie onderzocht vorig jaar november waarom het zo vaak misgaat tussen overheid en burger bij het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV. Bij deze uitvoeringsinstanties ontbreekt vaak een gevoel voor de „menselijke maat”, doordat beleid in sommige gevallen tegenstrijdig is, er door bezuinigingen een te doorgeslagen efficiëntiecultuur onder ambtenaren is ontstaan en de afstand tot de burger daardoor is toegenomen.

Een commissie onder leiding van VVD-Kamerlid André Bosman verzoekt daarom nu het demissionaire kabinet, de Tweede Kamer en uitvoeringsorganisaties om beter samen te werken en kritischer te kijken naar de realisatie en uitvoering van beleid. De commissie stelt dat miljoenen burgers verstrikt raken in de complexiteit van regelgeving. Dat komt volgens de betrokken Kamerleden doordat kabinet, Kamer en uitvoeringsinstanties vooraf niet voldoende rekening houden met de praktische uitvoerbaarheid van wetten. Ook is er te weinig belangstelling voor „elkaars werk”. Daarnaast wil de commissie dat Kamerleden meer contact zoeken met burgers in de problemen, zodat ze zich beter kunnen inleven in hun situatie.

Lees ook: De Tweede Kamer is een falende controleur