Vorig jaar trokken iets meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe

Randstad Vorig jaar verhuisden bijna 56.000 mensen naar een regio buiten de Randstad terwijl grofweg 43.000 personen zich juist in stedelijk gebied vestigden.
Een verkocht huis in Friesland. Het aantal personen dat uit de Randstad verhuist neemt sinds 2015 licht toe.
Een verkocht huis in Friesland. Het aantal personen dat uit de Randstad verhuist neemt sinds 2015 licht toe. Foto NVM

Het afgelopen jaar verhuisden iets meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe. Toch betreft het een relatief klein percentage: per saldo trok 0,07 procent van de Nederlandse bevolking van de stad naar een buitengebied. Met name kinderloze stellen en dertigplussers kochten de afgelopen jaren een woning buiten de stad, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Het CBS analyseerde het aantal verhuizingen van april (na het ingaan van de eerste lockdown) tot en met december 2020 en vergeleek de data met voorgaande jaren. Vorig jaar zijn ruim 1,1 miljoen mensen verhuisd, 6 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. Bijna 56.000 mensen trokken naar een regio buiten de Randstad, terwijl grofweg 43.000 personen zich in een stedelijke regio vestigden. Sinds 2018 vertoont het aantal personen dat uit de stad trekt een licht stijgende lijn.

De verhuisbewegingen verschillen sterk per bevolkingsgroep. Jongeren die op kamers gaan en twintigers trekken vaker naar de Randstad dan daarvan weg, terwijl dertigplussers juist eerder hun stadse woning verruilen voor een huis op het platteland. De afgelopen jaren is een van de opvallendste ontwikkelingen te zien bij zestigers. Van alle Randstedelijke zestigers die vorig jaar verhuisden, betrok 18 procent een woning buiten de stad. In 2019 was dat nog 16 procent, in 2015 12 procent.

Volgens het CBS hebben mensen door de coronamaatregelen meer behoefte aan ruimte in en om de woning. „Algemeen wordt verondersteld dat coronamaatregelen, zoals meer thuis zijn, gevolgen kunnen hebben voor het verhuisgedrag van mensen.”