Brieven

Brieven 23/2/2021

Avondklok

Geklungel van de Kamer

Veel fracties namen het kabinet de juridische fouten kwalijk waardoor de avondklok bij de rechter plotseling strandde. Maar hoe kan een parlement dat pretendeert de grondwettigheid van wetten en verdragen zelf te kunnen beoordelen, in plaats van een constitutioneel hof, dergelijke juridische fouten hebben laten gebeuren? Dat is ook juridisch geklungel van de Tweede Kamer zelf. Die heeft aangetoond niet in staat te zijn juridische vragen goed te beantwoorden. Het is dus hoog tijd om het verbod in art. 120 van de Grondwet te schrappen waardoor de rechter niet, maar de Kamer wel, mag oordelen over de grondwettigheid van wetten en verdragen.

Over Indië

Niet neergekeken

Het verleden van Trudy Hommes-Wardenier (‘Ik mis Indië. Zonder die oorlog was het nog mijn land’, 18/2) is zeer overeenkomstig met het mijne, al ben ik vier jaar jonger. Ook mijn moeder trouwde in Nederland. Ook ik groeide op in Indonesië, zat in het Jappenkamp. Ook ik ging in 1991 met mijn man voor een bezoek terug en in 2003 en 2014 opnieuw. Maar mijn herinnering aan die bezoeken is niet negatief, integendeel. Wij voelden ons welkom. De mensen waren behulpzaam. Oudere mensen vonden het prettig om Nederlands met ons te spreken. Geen spoor van rancune over de vrijheidsoorlogen. Absoluut nergens een indruk dat op ons neergekeken werd. Hoe kan mevrouw Hommes verwachten dat Indonesië nog het land zou zijn dat ze na WO II verlaten heeft? Hoe komt ze aan de indruk dat in 1991 op haar ‘neergekeken’ werd? Voor mij is dat onbegrijpelijk. Zij is kennelijk na 1946 zo’n 45 jaar stil blijven staan. Haar mening is dan ook niet meer dan een persoonlijke mening van haar.

Beurs

Verkeerd beeld

Sedert december 1913 vindt de effectenhandel plaats in het gebouw ‘Beursplein 5’ van Pierre Cuypers, níet in de Beurs van Berlage. Daar maakte ik u in 2019 al op attent. Bij een lezenswaardig artikel over de komst van Britse beurshandelaars en nieuwe beursgangen ten gevolge van de Brexit (Het grote geld maakt de oversteek naar Amsterdam, 20/2) is als achtergrond van de illustratie ten onrechte het silhouet van de Beurs van Berlage gebruikt. Jammer dat de krant zich niet eerst ter plaatse op de hoogte stelde van de feitelijke situatie.

AZC Apeldoorn

Grijp in bij COA

Met stijgende verbazing las ik Asielzoekers: erbarmelijke toestand in azc Apeldoorn (19/2). Tientallen asielzoekers in een kleine ruimte zonder goede verwarming, één toilet dat onder de ontlasting zit, een ander kapot, vieze douches, kakkerlakken. Kortweg smerig. En dat voor sommigen al veertien maanden lang. Coronamaatregelen worden niet nageleefd, 200 asielzoekers die zo al lange tijd opgesloten zitten. Gaat dit over een land in oorlog? Syrië? Nee, dit speelt zich af in Nederland, anno 2021. Ik ben verontwaardigd en schaam mij als Nederlander. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat hiervoor verantwoordelijk is, zegt in een reactie in gesprek te willen gaan met de asielzoekers. Een woordvoerder heeft het over een ‘niet optimale situatie’. In gesprek gaan? Niet optimale situatie? Hier moet meteen ingegrepen worden om deze mensen een enigszins menswaardig bestaan te geven zolang zij in Nederland kunnen verblijven.

Correcties/aanvullingen

Landen verwisseld

Op de grote Afrika-kaart bij de productie Gekaapt (20/2, p. 24-25) waren Guinee-Bissau en Gambia verwisseld.