Verzekeraars en KNMI slaan handen ineen in strijd tegen klimaatschade

Klimaatschade Extreem weer leidt tot 360 miljoen euro schade per jaar. Verzekeraars en KNMI willen beter kunnen waarschuwen en adviseren.

De kassen van Drentse tuinders bij Erica en Klazienaveen hadden onlangs zwaar te lijden van het winterse weer.
De kassen van Drentse tuinders bij Erica en Klazienaveen hadden onlangs zwaar te lijden van het winterse weer. Foto Persbureau Meter

Is het raadzaam kassen neer te zetten in een gebied waar steeds vaker hagelbuien voorkomen? Of volstaat het als glastuinbouwer in zo’n gebied voldoende glas op voorraad te hebben, om door hagel gebroken glas snel te kunnen vervangen?

Het Verbond van Verzekeraars wil de komende jaren beter antwoord kunnen geven op dit soort vragen van ondernemers en consumenten over extreem weer en klimaatverandering. De koepelorganisatie van verzekeraars heeft daarom een overeenkomst met meteorologisch instituut KNMI gesloten, maken zij deze dinsdag bekend.

De twee organisaties spreken af nauw te gaan samenwerken door gegevens uit te wisselen. De verzekeraars hopen met de weer- en klimaatgegevens van het KNMI betere verzekeringsproducten te kunnen ontwerpen en, vooral, meer aan preventie te kunnen doen. Op dit moment is er jaarlijks voor 360 miljoen euro aan regen- en hagelschade aan gebouwen en auto’s. Als we niks doen, kan er in 2050 zo’n 250 miljoen schade per jaar aan gebouwen en auto’s bij komen.

„Het is uiteindelijk in het belang van de ondernemer niet te lang stil te hoeven staan”, vertelt directeur van het verbond Richard Weurding. „De materiële schade is vaak verzekerd, maar dat weegt niet op tegen het feit dat een bedrijf weken stil kan liggen om schade te herstellen. Door de data van het KNMI kunnen we betere gesprekken voeren met ondernemers over preventieve maatregelen.”

Als voorbeeld noemt Weurding het inzicht, dat al deels uit de eigen schadecijfers naar voren komt, dat er vooral in Limburg en Noord-Brabant meer sprake is van schade door zware hagelbuien. Met glastuinbouwers wordt gesproken over reserveglas en andere maatregelen.

„In Midden-Nederland zien verzekeraars juist veel meer extreme regenbuien”, aldus Weurding. „Die kennis kunnen we fijnmaziger maken door de uitwisseling met het KNMI. En met die gegevens kunnen we dan bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen adviseren bij de aanleg van nieuwe wijken, over extra opvang van water.”

Waarschuwingssysteem

Het KNMI wil door de samenwerking met de verzekeraars het eigen waarschuwingssysteem voor extreem weer kunnen verbeteren. Directeur Gerard van der Steenhoven: „Uiteindelijk is het doel van het KNMI om zoveel mogelijk schade voor de maatschappij te voorkomen.”

Het verbond deelt daartoe de risico- en schadecijfers die de aangesloten verzekeraars verzamelen. Dat moet het meteorologisch instituut meer inzicht verschaffen over de directe gevolgen van extreem weer en het effect van preventie.

De uitwisseling moet er ook voor zorgen dat het KNMI beter weet welke weer- en klimaatgegevens belangrijk zijn en waar het instituut dus meer onderzoek naar zou moeten doen. „We hebben als KNMI toegang tot enorm veel gegevens, die we niet allemaal kunnen analyseren. Door de feedback van de verzekeraars kunnen we gerichte keuzes maken waaraan we onze tijd besteden”, aldus Van der Steenhoven.

De verzekeraars en hun tussenpersonen, die de verzekeringen aan ondernemers verkopen, moeten voor het KNMI ook een extra communicatiemiddel worden. Het meteorologisch instituut werkt al langer aan een steeds fijnmaziger waarschuwingssysteem voor extreem weer zodat niet heel Nederland wordt gewaarschuwd tegen hagelbuien, maar alleen de regio waarvoor die voorspeld worden. Ondernemers zouden na zo’n waarschuwing van zijn assurantietussenpersoon een hagelnet over hun gewassen kunnen spannen, voertuigen binnen kunnen zetten of oogsten veilig kunnen stellen.

Lees ook: Het klimaat wordt steeds meer een kredietrisico

De samenwerking tussen KNMI en het Verbond van Verzekeraars gaat niet alleen over het weer op korte termijn. Ze doen ook samen onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering. Komende maand verschijnt een klimaatmonitor van het verbond, het KNMI, Climate Adaptation Services en Wageningen University.

Deze monitor bundelt gegevens over droogte, hitte, natuurbranden en extreme neerslag met de Nederlandse schadedata van verzekeraars. „Hierdoor krijgen we inzicht in de impact van verschillende weersgebeurtenissen op de schade in Nederland”, aldus Weurding van het verbond.

De uitgebreidere kennis moet er ook voor zorgen dat verzekeraars klanten kunnen bijstaan bij investeringsbeslissingen voor de langere termijn, rekening houdend met de klimaatverandering. Daarmee zou je bijvoorbeeld kunnen weten of openen van een kas in Noord-Holland een beter idee is dan in het hagelgevoelige Limburg.

Correctie (25 februari 2021): in dit artikel werd geschreven dat een glastuinbouwer hagelnetten over zijn kassen kon spannen. Dat klopt niet. Hagelnetten kunnen om gewassen in de buitenlucht worden gespannen. Dat is hergeformuleerd. Verder werd er geschreven dat de schade aan auto’s en gebouwen zou kunnen verdubbelen. Dat klopt niet, dat moet een extra schade van 250 miljoen euro zijn.