Opinie

Acties van Facebook en Google in Australië wekken grote zorgen

Big Tech

Commentaar

Wie is er de baas in Australië: de overheid of de grote techbedrijven? Hoewel het antwoord op die vraag in een democratie toch duidelijk zou moeten zijn, lijkt het in het geval van een nieuwe mediawet nog geen uitgemaakte zaak. De Australische overheid dwingt met nieuwe wetgeving bedrijven als Google en Facebook om uitgevers van nieuws te betalen voor het digitaal verspreiden van hun nieuwsartikelen. Maar Google en Facebook hebben tegen die wet zoveel bezwaren dat ze bereid zijn gebleken om zeer hoog spel te spelen.

Google dreigde eerder om te stoppen met het aanbieden van zijn diensten in Australië. Die internetgigant bond op het laatste moment in, maar concurrent Facebook voegde afgelopen week de daad bij het woord. Het Amerikaanse bedrijf zette grof geschut in om de Australische regering ervan te overtuigen de wet te veranderen: het blokkeerde al het nieuws van Australische nieuwsmedia op Facebook.

Niemand, binnen of buiten Australië, kan op Facebook nog nieuwsartikelen lezen van Australische journalistieke organisaties. De Australische pers sprak van „de nucleaire optie”: ongeveer 40 procent van de Australiërs gebruikt Facebook om nieuws te consumeren. Burgerrechtenorganisaties zijn terecht boos.

De dreigementen van Google en de blokkade van Facebook zouden ook Europese beleidsmakers, en burgers, zeer bezorgd moeten stemmen. De bedrijven zetten hun monopoliemacht in voor politieke invloed.

Uitgevers over de hele wereld pleiten al langer voor een vergoeding voor de nieuwsartikelen waarvan grote techbedrijven als Google en Facebook profiteren. Ook achter de motivatie van veel uitgevers zit een belang en een lobby die net zo goed een kritische blik verdienen. Maar: niet alleen uitgevers, ook democratisch verkozen Europarlementariërs en volksvertegenwoordigers in onder meer Canada en het Verenigd Koninkrijk werken aan wetgeving om de opbrengsten van digitaal verspreid nieuws eerlijker te verdelen.

Daarbovenop komt dat in veel parlementen andere wetgeving voorligt om de macht van Big Tech aan banden te leggen. Deze bedrijven hebben de laatste jaren cruciale digitale infrastructuur aangelegd en gemonopoliseerd, en blijken die positie nu aan te wenden om regeringen onder druk te zetten om wetgeving te veranderen die hun niet zint. Het gevaar hiervan voor de integriteit van democratische processen is moeilijk te overschatten.

Behalve nieuwsmedia, blokkeerde Facebook in Australië ook bepaalde overheidsdiensten zoals lokale gezondheidsinstanties, brandweerdepartementen en het nationale meteorologisch instituut. Berichten van die instanties konden ook niet meer worden gelezen en gedeeld. Dat toont ook aan dat overheden zich de laatste jaren sterk afhankelijk hebben gemaakt van Facebook als communicatiekanaal. Te afhankelijk.

Dat grote techbedrijven dit soort tactieken niet schuwen, hoeft overigens geen verrassing te zijn. Facebook gebruikte eerder al zijn enorme platform in India om gebruikers op te roepen om in een groot internetreferendum ten gunste van Facebook te stemmen. Deze methodes zullen vaker worden gebruikt als ze niet hard worden afgestraft.

Het tekent eens te meer de urgentie van het inperken van de macht van Google en Facebook. Bedrijven die zich machtiger wanen dan nationale regeringen, moeten in een democratische rechtsstaat direct tot de orde worden geroepen.