Recensie

Recensie Muziek

Groot Omroepkoor bezingt twee zielen in één borst

Klassiek Stravinsky’s muziek slingert het Groot Omroepkoor heen en weer tussen de aardse verlangens en de hemelse verlossing, tussen ritme en harmonie.

Foto Juri Hiensch

Kun je de transcendentale kracht van muziek online overbrengen? De vraag stellen, is hem beantwoorden. Niettemin wisten het Groot Omroepkoor en dirigent Benjamin Goodson soms een betovering op te roepen, daarbij geholpen door drie dansers van choreograaf Kalpana Raghuraman en regisseur Jorinde Keesmaat.

Als het publiek niet naar de zaal kan komen, komt de zaal wel naar het publiek, is de gedachte achter het gewebcaste In the Living Room van het Vrijdagconcert op Radio4. De beeldregie zocht eerst vergeefs naar de intimiteit van de huiskamer, maar gedurende Stravinsky’s Sacre du Printemps voor twee piano’s kropen de camera’s dichterbij en legden zodoende de naar bestaanszin hunkerende mens bloot. Plots drong even het besef door hoe noten pendelen tussen aarde en hemel: het ritmische stampvoeten van de dansers vormde een tegenhanger voor de boventonen in Kate Moore’s koorwerk Eclipsed Vision, een ‘oneindig’ doorgeven van ijle stemklanken.

Die tegenstelling weefde zich door het hele programma: zo stonden een achttal ongerijmde en boerse liederen van Stravinsky tegenover diens geestelijke werk: het Credo, Pater Noster, Ave Maria en de Psalmensymfonie. Maar evenzeer bleek hoezeer zijn muziek een vermenging van die twee werelden is: de mens biedt nu eenmaal onderdak aan beide. Het weerklonk in de soms rauwe ritmes van de Psalmensymfonie.

Dirigent Goodson boetseerde de indringende klank van zijn Groot Omroepkoor, al vloeide het mooiste mystieke juweel uit de altfluit van Ingrid Geerlings en de harp van Astrid Haring, die geen land en hemel bezongen, maar de mysterieuze kracht van water, in het eerbetoon aan de zee en Melville’s roman Moby Dick van de Japanse componist Takemitsu.