Opinie

Open de middelbare scholen per direct

Onderwijsblog Het kabinet moet onmiddellijk een nieuwe belangenafweging maken, schrijven , en . De prijs die kinderen nu betalen is te hoog.
Coronamaatregelen in een middelbare school in Haren.
Coronamaatregelen in een middelbare school in Haren. Foto Vincent Jannink / ANP

Voorlopig is er volgens het OMT geen virologische ruimte voor (volledige) fysieke heropening van het voortgezet onderwijs. Zoals het er nu naar uitziet gaan de middelbare scholen op zijn vroegst pas op 1 maart open en dan maximaal 1 dag per week, door allerlei gestelde voorwaarden. Dit betekent dat bijna een miljoen middelbare scholieren in september 2021 anderhalf jaar lang nauwelijks fysiek onderwijs hebben gehad, met alle gevolgen van dien. Om te voorkomen dat de ramp voor middelbare scholieren nog groter wordt, moet het roer nu om. Geen Deltaplannen voor de jeugd na de crisis, maar eerst zandzakken tegen de dijkdoorbraak en later de Oosterscheldekering bouwen. Wij roepen daarom op om ook de middelbare scholen per 1 maart volledig te heropenen, met loslating van de verplichte anderhalvemeter afstand.

De schrikbarende cijfers over de mentale gezondheid en de leerachterstanden bevestigen wat ouders, die hun tieners zien wegkwijnen achter de laptop, al lang wisten: online onderwijs is inferieur ten opzichte van fysiek onderwijs en schadelijk op meerdere gebieden. Tot veertig procent haalt het eindexamen dit jaar niet, velen zullen blijven zitten en het is evident dat er ontwikkelingsschade opgetreden is, sociaal-emotioneel, psychisch, cognitief en fysiek.

Steeds meer doodgewone kinderen ervaren nu grote problemen door het gebrek aan contact met vrienden en gebrek aan perspectief. Wat ze in de GGZ en Jeugdzorg zien, is maar het topje van de ijsberg. De kranten hebben er de afgelopen weken vol mee gestaan. Kinderen bewegen nog minder dan ze al deden, eten ongezonder en de schade aan de kinderogen door het dagelijkse urenlange beeldhangen zal ongetwijfeld nog blijken. In tegenstelling tot schade in sommige andere sectoren, kan je deze ontwikkelingsschade bij kinderen niet financieel compenseren. Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, stelde onlangs ook vast dat jongeren de hoogste prijs betalen met grote consequenties op langere termijn.

Geen hoger risico leraren

De scholen zijn half december, tegen de beloftes in, opnieuw gesloten. Niet omdat het brandhaarden waren, of omdat het onveilig was voor leraren en leerlingen, maar om ouders thuis te houden en op die manier de R naar beneden te krijgen zodat de zorg niet overbelast zou raken. Net zo min als lagere schoolkinderen zijn tieners de motor in deze pandemie, ook worden ze over het algemeen zelf niet ziek van dit virus. Volgens het RIVM is het risico op besmetting voor leraren niet verhoogd. Er is bovendien geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat het risico voor leraren verhoogd is. Sterker nog, uit de meeste onderzoeken blijkt dat leraren een lager risico op besmetting lopen vergeleken met veel andere beroepen. De veiligheid voor leraren is dus niet in het geding.

Eind december heeft het OMT ook voor jongeren social distancing geadviseerd. Vanwege eenduidigheid in het beleid in Nederland heeft de regering dit vertaald naar anderhalve meter afstand, zodat andere sectoren niet ook gaan roepen om andere invulling van social distancing. Dit maakt dat heropening van de scholen eigenlijk niet uitvoerbaar is.

De regering zou echter goed kunnen uitleggen waarom het voortgezet onderwijs van de anderhalve meter afstand tussen leerlingen zou kunnen afwijken door uit te spreken dat het belang van kinderen voorgaat. Kinderen tot 18 jaar spelen immers een minder grote rol in de verspreiding van corona dan volwassenen en het risico voor leraren was al laag in de situatie voor deze schoolsluiting waarbij alleen zij anderhalve meter afstand van elkaar en hun leerlingen hielden.

Kinderrechtenverdrag

Natuurlijk zijn er veel onzekerheden met de nieuwe coronavarianten die er nu zijn en nog gaan komen, maar de schade voor de huidige generatie kinderen staat nu al als een paal boven water. Voor hen is scholen heropenen juist veiliger en gezonder. Volgens artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties moet het belang van het kind – ook van groepen kinderen – voorop staan en inzichtelijk zijn bij alle maatregelen die hen aangaan.

Lees ook: Scholen sluiten betekent ook economische schade

We vragen de overheid met klem onmiddellijk in actie te komen, een nieuwe belangenafweging te maken en de middelbare scholen in het belang van jongeren per 1 maart onvoorwaardelijk te openen en het (geringe) effect hiervan op de verspreiding van het virus te accepteren dan wel te compenseren. De scholen zouden als allerlaatste sluiten en horen nu als allereerste weer geopend te worden. Wij hebben als samenleving de plicht om ook deze kwetsbare generatie actief te beschermen en verdere onherstelbare schade te voorkomen. Jongeren zijn nu het kind van de rekening en betalen later ook letterlijk de rekening van de coronacrisis. Hoeveel kinderen moeten er nog door het ijs zakken voordat er adequaat wordt ingegrepen? Geef hen nu een uitweg uit deze stille ramp.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.