Amsterdammers gaan sinds corona vaker naar groen en eten bewuster

Talk of the Town | Amsterdam De coronapandemie heeft ook gunstige neveneffecten, blijkt uit De Monitor van De Gezonde Stad. „Maar we zijn er nog lang niet.”

Groenproject ‘Van Afval naar Oogst’ van De Gezonde Stad in Amsterdam-West.
Groenproject ‘Van Afval naar Oogst’ van De Gezonde Stad in Amsterdam-West. Foto Annick Mantoua

Duurzaamheid is niet iets wat we wíllen, we móéten wel”, zegt Annick Mantoua, sinds vorig jaar directeur van De Gezonde Stad, een samenwerkingsorganistie die inzet op een duurzaam, groen en leefbaar Amsterdam. Jaarlijks publiceert De Gezonde Stad de stand van zaken in De Monitor, dit jaar de vijfde editie.

Donderdag werd De Monitor 2020 gelanceerd met een publieksactie, de Online Stadsquiz. „Deze editie is actueler dan ooit”, aldus Mantoua, „Covid-19 heeft voor een unieke situatie gezorgd. Een winstpunt was het project ‘Van Afval naar Oogst’ op het terrein van ‘I can change the world with my two hands’ in Amsterdam-West. Daar combineerden we moes- en pluktuinen met inname van groenafval. Dat laatste werd compost voor het eerste; een stap in de richting van een circulaire economie.”

Uitgangspunt van de organisatie is met bewoners én bedrijven de stad toekomstbestendig te maken. Mantoua is daarover duidelijk: „Ik geloof erg in de bottom up-strategie door actief buurtbewoners bewust te maken van de vijf grote thema’s van De Monitor, namelijk voedsel, afvalvrij, groen, energie en schone lucht. Ik ben ervan overtuigd dat de plek waar je woont en werkt voor iedere Amsterdammer cruciaal is, en daarom moeten we daar beginnen groene doelen na te streven.”

Positieve neveneffecten corona

De 2020-editie van De Monitor biedt interessante conclusies ten aanzien van duurzame ontwikkelingen. Het jaar werd, vanaf maart, getekend door de pandemie Covid-19. Zo verspilden ‘slechts’ 25 procent van de huishoudens voedsel tegenover 40 procent het jaar daarvoor. De elektrische voertuigen zijn sinds 2015 verdriedubbeld; parken en groengebieden werden door veel meer mensen – en vaker – bezocht. Dit beschouwt De Monitor als „positieve neveneffecten van corona”. Het klimaat kon „op adem komen” en belangrijke duurzame ontwikkelingen „kwamen in een stroomversnelling”.

Doordat schappen in de supermarkten bij het begin van de uitbraak leeg raakten beseften mensen meer dan ooit dat voedsel duizenden kilometers aflegt: van de bron tot aan uw maaltijd gemiddeld 30.000 km. De Gezonde Stad wil grotere bewustwording creëren voor lokale producten. Andere belangrijke resultaten: mensen kopen meer duurzame voeding (18 procent meer dan in 2018), Amsterdammers scheiden gemiddeld een derde van hun afval en de milieustraat was een van de drukst bezochte plekken van 2020.

Lees ook: Laatste stukje Amsterdamse wildernis wordt recreatieplek

Mentaliteitsverandering

„Maar we zijn er nog niet”, aldus De Monitor, „er moeten radicale stappen genomen worden”. Zo heeft Amsterdam nog steeds de hoogste schadekosten van alle steden in ons land door luchtvervuiling. En er zou een mentaliteitsverandering onder de burgers moeten komen: mensen dumpen met het grootste gemak grofvuil maar ook huisvuil naast de ondergrondse containers, zodat de stad ernstig vervuild raakt. De Gezonde Stad wil met hoge prioriteit samen met Amsterdammers de hoeveelheid zwerfafval verminderen.

Ondanks de stijging in absolute vierkante meters blijft het aantal vierkante meter groen per inwoner dalen

Annick Mantoua directeur De Gezonde Stad

Daar De Gezonde Stad een onafhankelijke stichting is, werkt ze in veel van de doeleinden samen met de gemeente, bijvoorbeeld als het gaat om groen, afvalbestrijding en het terugdringen van fossiele brandstoffen. Zo is de ambitie van de gemeente dat in 2030 „de gehele bebouwde kom uitstootvrij moet zijn”. En is er nog veel te winnen aan groen. Sinds 2017 is „het aantal vierkante meter park, plantsoen, volkstuin en sportterrein gedaald”, aldus Mantoua. „Ondanks de stijging in absolute vierkante meters blijft het aantal vierkante meter groen per inwoner dalen.”

In januari al maakte wethouder Laurens Ivens (Groen, SP) bekend dat Amsterdam 26,5 miljoen euro vrijmaakt voor het vergroenen van de stad. „We hebben nu de groenste begroting in jaren”, aldus Ivens in het schrijven van het stadsbestuur. „We kunnen investeringen doen om de stad radicaal te vergroenen. We planten bomen, zorgen voor meer ruimte voor de natuur. Alle Amsterdammers, mensen en dieren, verdienen een groene leefbare stad.”

De gemeente erkent het afvalprobleem. „De stad is gewoon niet schoon genoeg”, zei wethouder Ivens op nieuwszender AT5. Daarom is de gemeente een ‘afvaloffensief’ begonnen, waarin zij zorgt voor goede afvalinzameling en iedereen op de hoogte is van de regels. Ivens: „Amsterdammers worden gemotiveerd bij te dragen aan een schone buurt. Mensen die dan nog bewust de regels overtreden kunnen worden beboet.”

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.