Gemeenteraad Rotterdam stemt in met omstreden bouwplan bij Euromast

Rijksmonument Om de bouw van 630 woningen naast de Euromast alsnog te voorkomen, vragen bewoners de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de locatie als rijksmonument aan te wijzen.

Impressie van de beoogde wooncomplexen naast de Euromast.
Impressie van de beoogde wooncomplexen naast de Euromast. Foto ParkHaven Partners

Bezoekers van de Euromast in Rotterdam kijken in de toekomst uit op 630 woningen naast het rijksmonument, als het aan de gemeente ligt. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad (26 van de 44 raadsleden) stemde donderdag voor het omstreden bouwplan Parkhaven.

Het gaat om acht nieuwe wooncomplexen op een groenstrook langs het Park, in hoogte variërend van 35 tot 70 meter. Het project is ingediend via een ‘open loket’ voor ongevraagde plannen vanuit de markt om de woningbouw in de stad te versnellen. De ontwikkelaar is Parkhaven Partners, een samenwerkingsverband van Heijmans Vastgoed, ERA Contour en J.P. van Eesteren.

Gevoelige plek

Bewoners en gemeentelijke gebiedscommissies hebben veel kritiek op het bouwplan op deze groenstrook. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is tegen omdat de 630 woningen op een gevoelige plek worden gebouwd: naast de Euromast zijn ook het Park, de Maastunnel en het Parksluizencomplex rijksmonumenten.

Coalitiepartij ChristenUnie-SGP, die vóór de bouw stemde, heeft tegenstanders nog onbedoeld op een idee gebracht. Als de RCE tegen alles uit het plan ‘nee’ zegt, had de rijksdienst de hele Parkhavenstrook tot rijksmonument moeten uitroepen, zei burgerlid Gerben van Dijk in een commissievergadering.

Goed idee, dacht Stichting Groen Parkhaven, die vervolgens een aanvraag deed bij de RCE om de héle Parkhavenstrook aan te wijzen als rijksmonument. De stichting omschrijft het als een „parkachtige setting” voor de Euromast, aangelegd voor de eerste Floriade in 1960. De RCE is in algemene zin „zeer terughoudend” met externe aanvragen, maar gaat de aanvraag „goed bestuderen”, aldus een woordvoerder.

Het plan is al aangepast om de uitstraling van de Euromast minder aan te tasten. Zo is de vrije ruimte rond het monument verbreed van 70 naar 105 meter in de bouwtekeningen. In de praktijk zal dit overigens minder zijn; die 105 meter is de afstand tussen de twee naastgelegen wooncomplexen, de Euromast met zijn brede voet staat daartussen.

Lees het artikel Kritisch Rijksdienst-advies over bouwplan Euromast op verzoek ‘opgeschort’

Buiten de coalitie van VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en CU-SGP was Denk (vier zetels) de enige oppositiepartij die met de bouw instemde. De 630 woningen zijn hard nodig omdat Rotterdam in 2040 zo’n vijftigduizend woningen erbij gebouwd wil hebben, vinden deze partijen. Ook wordt de kale Parkhavenkade straks een groene verblijfsplek.

Wonen aan het water

De helft van de bebouwing bestaat straks uit betaalbare woningen op een prominente locatie aan het water, zeiden fracties, ook ter verdediging. Tegelijkertijd is er de afspraak dat het hoge aandeel sociale huurwoningen in omringende wijken omlaag wordt gebracht als bouwprojecten zoals Parkhaven doorgaan.

Het plan ligt vooral gevoelig voor coalitiepartij GroenLinks, die veel kiezers in dit stadsdeel in Rotterdam-West heeft. De Partij voor de Dieren zette GroenLinks weg als een partij die met de kap van bijna honderd bomen instemt. GroenLinks wierp tegen dat er met de herinrichting van het gebied uiteindelijk tweehonderd bomen bijkomen.

Een motie om oude, dikke bomen te sparen leverde een patstelling op: 22 stemmen voor, 22 tegen. Die stemming schuift door naar de volgende raadsvergadering.

De grootste partij Leefbaar Rotterdam (11 zetels) stemt tegen omdat de fractie de woontoren van 70 meter bij de Euromast (185 meter) te hoog vindt. Een ander bezwaar is dat er een garage komt met 365 autoparkeerplaatsen. De kade telt nu 200 parkeerplaatsen voor bezoekers, dus er blijven de facto ongeveer 165 parkeerplekken over voor de 630 woningen, aldus Leefbaar.

Lees het artikel Dit moet het mooiste park van Europa worden

Een probleem was nog de luchtvervuiling, omdat de woningen aan de mond van de Maastunnel worden gebouwd. Volgens het masterplan is de concentratie uitlaatgassen aan de achterzijde van één wooncomplex te hoog om daar woningen te kunnen bouwen. De oplossing is dat hier meer kantoren worden gevestigd; dat zou met de luchtkwaliteitseisen in de arboregeling wel mogelijk zijn.

De bouw van Parkhaven moet volgens de huidige planning eind 2023 beginnen. De verwachting is dat omwonenden gerechtelijke procedures zullen aanspannen om het bouwplan tegen te houden.