Kabinet maakt 200 miljoen euro vrij voor welzijn jongeren en kwetsbaren

Het demissionaire kabinet trekt 200 miljoen euro uit om het welzijn van jongeren en kwetsbaren groepen te verbeteren. Dat meldt persbureau ANP vrijdag. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) sprak na de ministerraad van een „welzijnscrisis”. Het geld is volgens Blokhuis onder meer bedoeld om jongeren perspectief te bieden en eenzame ouderen te steunen. Bovendien kondigde hij extra financiële steun aan om mensen van overgewicht af te helpen.

Blokhuis heeft 40 miljoen euro gereserveerd dat is bedoeld voor de jeugd. Daarmee hoopt hij bijvoorbeeld digitale ontmoetingen in „virtuele escaperooms en discussieplatformen” te bevorderen. Ook fysieke bijeenkomsten in buurthuizen en bibliotheken en één-op-één wandelingen in de buitenlucht zullen met het geld worden mogelijk gemaakt. Verder is 100 miljoen vrijgemaakt voor kwetsbare groepen en 60 miljoen voor mensen die hun leefstijl willen verbeteren. Het demissionaire kabinet zet daarbij in op leefstijlcoaches en digitale informatieplatformen.

Het uitgetrokken bedrag komt een dag nadat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in de bres sprong voor jongeren in Nederland. Samen met andere prominente bestuurders presenteerde ze een manifest waarin ze ervoor pleitte om jongeren voorrang te geven met sneltesten, zodat die bij een negatieve uitslag meer vrijheid kunnen krijgen. Ook wilde Halsema het mogelijk maken om jongeren tot 25 in groepen buiten te laten sporten. Het demissionaire kabinet toonde zich niet weigerachtig tegenover dat pleidooi; het voorstel was vrijdag onderwerp van gesprek in de ministerraad.

Eerder op de dag werd bekend dat minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) 36 miljoen euro reserveert om scholieren te ondersteunen bij de voorbereiding op de eindexamens. Het demissionaire kabinet laat de examens wel doorgaan; maar komt leerlingen tegemoet door hen toe te staan één schoolvak niet mee te laten tellen als hun uitslag niet toereikend is om te slagen. Eerder werd het examenbeleid al versoepeld in de vorm van een langer tweede examentijdvak en een extra herkansing.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Eindexamenleerlingen mogen één vak wegstrepen als ze anders zakken