Brieven

Centraal eindexamen

Laat de objectieve standaard die het eindexamen is niet los

Foto Robin Utrecht

De eindexamens moeten vanwege de pandemie nu niet doorgaan, stelden schoolleiders in een brief (11/2). Onderwijskundige Martijn Meeter vond zelfs dat we het centrale eindexamen (CE) überhaupt „niet te groot” moeten maken (NRC, 10/11). Uit zijn onderzoek, gebaseerd op de resultaten van huidige eerstejaarsstudenten die vorig jaar vanwege de pandemie geen CE hebben gemaakt, is gebleken dat zij in hun studie even succesvol zijn als eerdere eerstejaars, die wel een CE achter de rug hadden. Meeter stelt dat de door de scholen zelf georganiseerde reeks van schoolexamens belangrijker zijn dan het CE, omdat ze een lange adem vergen, terwijl het CE een eenmalig piekmoment is. Ik vind het gevaarlijk om vraagtekens te zetten bij de haalbaarheid en meerwaarde van het CE, wat een landelijke en objectieve standaard is. Meeter wil dat leerlingen in hun schoolloopbaan geen slachtoffer worden van de pandemie. Tegelijkertijd benoemt hij dat er momenteel grote verschillen zijn in online onderwijs, als argument om de rol van het CE te verkleinen. Dat is in mijn ogen hetzelfde als opperen dat matig scorende scholen maar beter structureel van het CE kunnen worden vrijgesteld, omdat de leerlingen er het niveau niet halen.

Meeter kijkt met treurnis naar onderwijsminister Slob die veelvuldig zittenblijven voorspelt als gevolg van de leerachterstanden. Mij lijkt het nog veel treuriger om leerlingen mét diploma maar zónder de benodigde kennis en vaardigheden het hoger onderwijs in te sturen. Juist op die wijze worden zij slachtoffer.

Laten we objectiviteit bij het meten van de eindniveaus hoog in het vaandel houden. Blijf het CE als een onaantastbaar instituut zien, met in het achterhoofd de desastreuze maatregel enige jaren geleden, om de rol van de CITO-eindtoets in groep 8 kleiner te maken. Júist voor de leerlingen, die beter verdienen dan langdurig in een slachtofferrol te worden geplaatst. Die zorgt ervoor dat de lat zakt en zij dus echt niet meer zullen leren.

docent Frans en Duits in Amsterdam