Brieven

De eindexamens kunnen nu niet doorgaan

Foto Ilvy Njiokiktjien

Namens een groep bezorgde schoolleiders doen wij een dringende oproep aan demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob om uit zorg voor de leerlingen, een grotere kansengelijkheid en vertrouwen in de scholen het besluit te nemen om het centraal examen (CE) niet te laten doorgaan. Slob heeft het zelf gezegd: het doel is dat de stof wordt behandeld. Dat is waar het CE om gaat: kijken of de onderwijsinhoud beschreven in eindtermen en kerndoelen is overgebracht. In de huidige situatie waarin verschillen tussen scholen en vooral tussen leerlingen sterk zijn uitvergroot, is er met het centraal examen geen sprake meer van een effectief onafhankelijk toetsinstrument. Deze illusie van maakbaarheid levert vooral stress en enorm veel organisatiekracht voor de verkeerde dingen op.

Geef de scholen het vertrouwen en de ruimte om de stof op de wijze te behandelen die past bij de mogelijkheden van de school. En geef de scholen deze ruimte nu, zodat we in tegenstelling tot vorig schooljaar ruim de tijd hebben het afsluitende schoolexamen goed te organiseren.

We weten dat er scholen zijn die hier anders tegenaan kijken. Veelgehoord is dat leerlingen en docenten het nodig hebben om ergens naartoe te werken. Dat de ‘rite de passage’ hoort bij het examenjaar. Wij willen de hoop uitspreken dat we naar iets anders toe kunnen werken dan een one size fits all-oplossing in een sterk ontregelde samenleving. En als het gaat om de examenrituelen willen we de ruimte en tijd hebben om met onze examenleerlingen in gesprek te gaan over hoe ze naar zichzelf en de toekomst kijken en ons niet focussen op het hoepeltje waar ze koste wat het kost doorheen moeten springen. Het is onze taak leerlingen klaar te maken voor de maatschappij, het examen is hierbij een middel dat nu het doel niet dient.

Het is ons inziens niet te verkopen dat in tijden van avondklok, één bezoeker per dag, gesloten winkels en sociale onrust de risico’s voor de examenkandidaten en hun naasten blijkbaar niet opwegen tegen het idee dat ze moeten worden voorbereid op een industrieel meetmoment. Vervolgopleidingen zijn slim genoeg om andere manieren te vinden dan de standaardselectie aan de poort om te bepalen of de keuzes van de middelbare scholieren passen.

Laat ons les geven tot en met 28 mei. Geef ons vervolgens de tijd de stof met schoolexamens af te ronden en vertrouw erop dat we dit zorgvuldig zullen doen. En geef ons hier nu duidelijkheid over.

, rector Sint-Maartenscollege Voorburg en , schoolleider Adelbert College Wassenaar