Onderzoek: ‘onveilig’ lesklimaat bij Leidse hoogleraar

Universiteit Leiden De Leidse hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging creëerde volgens onderzoek een onveilige situatie in zijn colleges.

Faculteit Rechtsgeleerdheid in Leiden.
Faculteit Rechtsgeleerdheid in Leiden. Foto David van Dam

Vier klachten van studenten over de Leidse hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging over „intimiderend gedrag” tijdens colleges zijn na onderzoek gegrond verklaard. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

De Klachtencommissie Ongewenst Gedrag onderzocht op verzoek van het college van bestuur van de Universiteit Leiden gedragingen van Kinneging in een online collegereeks. De klachten van studenten betroffen (seksuele) intimidatie, academische onvrijheid en onveiligheid. De klachtencommissie concludeerde dat de wetenschapper zich schuldig had gemaakt aan intimidatie. Seksuele intimidatie acht de commissie niet aangetoond.

Kinneging creëerde volgens de commissie een onveilige situatie door zonder toestemming online colleges en individuele mondelinge overhoringen op te nemen en die opnames met derden te delen. Hij schold een student uit en sprak individuele studenten op indringende wijze in groepsverband aan, waardoor een „kwetsende situatie” ontstond. Tijdens de procedure lekten de namen van individuele klagers uit.

Lees ook het onderzoeksverhaal bij dit nieuwsbericht: Wie het beste kan raden wat professor Kinneging wil horen

Negatieve evaluaties van Kinnegings collegereeks zijn niet in het universitaire systeem terug te vinden. De universiteit gebruikte per abuis de lovende recensies van studenten van het collegejaar ervoor, toen een andere docent lesgaf, waardoor het gemiddelde eindcijfer voor Kinneging op een negen uitkwam. „Het wegpoetsen van een slechte beoordeling is volstrekt niet aan de orde”, aldus decaan Joanne van der Leun van de rechtenfaculteit. Na vragen van NRC corrigeerde de faculteit de beoordeling vrijdag in een zes.

De klachtencommissie adviseert de leiding van de universiteit om Kinneging op te dragen zich aan de gedragscode te houden, een veilige en academische sfeer te creëren en zijn vermogen tot reflectie te bevorderen met als doel een inclusief klimaat te scheppen. Het collegebestuur is het eens met het advies. „De hoogleraar moet zijn manier van onderwijs geven veranderen”, aldus rector magnificus Carel Stolker.

Hoogleraar Kinneging zegt de adviezen van de klachtencommissie „uiteraard” ter harte te nemen. „Het is gebeurd. Ik wil het graag nu laten rusten. Het is voor iedereen heel vervelend als je zo’n klacht krijgt, voor mij dus ook.”

Raden wat de professor wil horenpagina 24-25