Brieven

Brieven

Selectie voor IC

Grote kans ‘long Covid’

IC-arts Peter van der Voort pleit ervoor in het vaccinatiebeleid mannen met overgewicht tussen de 50 en 75 jaar naar voren te halen (‘Vaccineer dikke mannen van 50+ eerst’, 2/2). Dit leidt tot een lagere druk op de IC’s, waardoor coronamaatregelen versoepeld kunnen worden. In NRC werd hem gevraagd hoe dit uitpakt voor „slanke vrouwen” die ‘long Covid’ kunnen krijgen, waarbij mensen langdurig serieuze klachten houden. De verwachting is dat de meesten hier op termijn van herstellen – dus niet iedereen. Volgens Van der Voort is ‘long Covid’ zeldzaam. Mijn indruk is dat het zeldzaam lijkt, omdat er relatief weinig aandacht aan wordt besteed door politiek en media. Een indicatie van de frequentie geven cijfers van Arbo Unie over het ziekteverzuim van werkende, dus relatief jonge en gezonde mensen. „Twintig procent houdt na Covid-19 hardnekkige klachten van kortademigheid en vermoeidheid, wat maakt dat ze niet of deels kunnen werken. De helft van deze mensen is na 200 dagen nog niet volledig hersteld”, zegt Corné Roelen, bedrijfsarts en hoogleraar Verzuim en Werkfunctioneren op de site van Arbo Unie. Meer aandacht hiervoor is nodig.

Universiteit Leiden

Hoezo ‘afwijkend’?

Goed dat de commissie-Corstens na gedegen onderzoek hoogleraar Paul Cliteur en zijn Leidse afdeling vrijpleit van antisemitisme (30/1). Wat mij dan weer hogelijk verbaast is dat in het rapport geschreven wordt over de „ideologische positioneringen van de drie hoogleraren van de Afdelingen Encyclopedie en Rechtsfilosofie. Die lijken af te wijken van meer dominante stromingen in de faculteit.” Kijk, zo’n uitspraak baart mij dan weer grote zorgen. Sinds wanneer zijn van de norm afwijkende meningen niet meer welkom binnen een universiteit? In de academische geschiedenis zijn talloze voorbeelden te vinden van wetenschappers die tegen de heersende stroom in tot nieuwe waardevolle inzichten kwamen. Het lijkt mij een ongezonde ontwikkeling om als universiteit één ideologische positie tot norm te verheffen: dan ligt tunnelvisie op de loer.


student Universiteit Leiden

Demografie

Als ouderen doorwerken

Stein Emil Vollset, hoogleraar biostatistiek, meent in het interview met hem (2/2) dat we ons moeten voorbereiden op een slinkende en grijzere wereldbevolking. Dat is correct. Maar hij haalt projectie en voorspelling door elkaar als hij daaruit de conclusie trekt dat „landen met elkaar zullen concurreren om migranten”. Dat laatste is helemaal de vraag.

We gaan steeds langer doorwerken en wenselijk is om daarvoor de ruimte te geven door de pensioenleeftijd los te laten. Het is dan niet noodzakelijkerwijze waar dat een vergrijzende bevolking een steeds groter wordende verhouding van inactieve tot actieve leden van de bevolking zal bevatten, laat staan dat de inactieven een onmogelijke molensteen voor de actieven zullen betekenen en dat „landen met elkaar zullen concurreren om migranten”. Bovendien neemt het consumeren af met de leeftijd en realiseert men zich dat het niet (meer) de basis is van welzijn. Tussen veronderstellen en vrezen zijn we soms geneigd te vergeten dat de mens een enorm aanpassingsvermogen heeft.

Correcties/aanvullingen

Mariel Cordang

In het artikel Ik ga verhuizen en ik neem mee (30/1, p. L8) werd Marise Bootsman aangehaald als inzender van een lezersreactie. De inzender van die reactie was Mariel Cordang.

Amerikaanse constitutie

In het artikel Een welkome middelmatige president (2/2, p. 18) stond dat het recht om geluk te zoeken „verankerd in de grondwet” ligt. Dat recht werd genoemd in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring.