Een vakje groen kleuren met het bekende rode potloodje

Groen doen Elke week gidst NRC je richting een duurzaam leven.

Foto Getty Images

Speelt het klimaat een belangrijke rol als u op 17 maart gaat stemmen voor de Tweede Kamer? Dat lijkt er wel op.

De meeste kiezers maken zich volgens een recente peiling van I&O Research zorgen over het klimaat. En ook als mensen zich geen zorgen maken over de opwarming van de aarde kan het klimaat bij verkiezingen zomaar een rol spelen. Dan kies je eerder voor een partij die minder of zelfs niets aan klimaatbeleid wil doen.

Volgens de peiling, in opdracht van onder meer Milieudefensie, is voor twee van de drie ondervraagden het klimaat belangrijk bij het uitbrengen van zijn of haar stem. Bij een kwart zelfs „essentieel”.

Dat een groot deel van de aanhang van GroenLinks en Partij voor de Dieren het klimaat belangrijk vindt, is weinig verrassend. Dat percentage ligt rond de 95 procent. Dat aantal is bij VVD en CDA flink lager, maar nog altijd aanzienlijk. Bijna twee van de drie mensen die momenteel de VVD als eerste keus zien, vindt klimaat belangrijk of zelfs essentieel. Bij de PVV is slechts voor een derde van de aanhang het klimaat belangrijk bij het kiezen. Toch maakt een op de vijf PVV-stemmers zich zorgen over het klimaat.

Vorig jaar liet het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) al zien dat klimaat voor veel mensen een belangrijke rol speelt. Na zorg komt klimaat als tweede uit de bus als prioriteit ‘voor de politiek’.

Klimaat vindt u dus belangrijk, maar moet er ook meer geld voor worden vrijgemaakt? Dat ligt volgens het SCP heel wat genuanceerder. Zo vindt ruim een kwart van de mensen dat er te veel geld aan klimaat wordt uitgegeven. Tien jaar geleden, toen de financiële crisis nog woedde, was zelfs een meerderheid voor minder klimaatuitgaven. Dat is nu anders: bijna de helft van de Nederlanders pleit op dit moment volgens het SCP voor meer budget.

Iets vergelijkbaars zien we bij de peiling van I&O. Dat klimaat voor veel mensen belangrijk is bij de verkiezingen, vertaalt zich niet zomaar in de roep om meer beleid of meer budget. Dat is duidelijk te zien bij de kiezers van VVD en CDA. Slechts een derde van hen vindt klimaat belangrijk én vindt dat een volgend kabinet meer moet doen.

Aan de verdeeldheid over duurzaamheid komt snel een eind als wordt gevraagd naar de verantwoordelijkheid van grote bedrijven. Negen van de tien Nederlanders zijn het eens met de stelling dat bedrijven meer tegen klimaatverandering moeten doen. Grote eensgezindheid dus, slechts 4 procent keert zich tegen deze stelling.