Pandem-2 moet EU beter voorbereiden op nieuwe pandemieën

Het RadboudUMC en het RIVM maken deel uit van een Europees project om EU-landen beter voor te bereiden op toekomstige pandemieën. In het zogeheten PANDEM 2-project worden onder meer trainingen ontwikkeld en IT-systemen, waarmee de EU een beter inzicht wil krijgen in noodzakelijke middelen zoals het aantal ziekenhuisbedden, persoonlijke beschermingsmiddelen en vaccins binnen de EU.

Volgens het Radboud UMC zijn nieuwe pandemieën onvermijdelijk „in het licht van verdere bevolkingsgroei, internationale vliegreizen en omgevingsfactoren die de kans vergroten dat ziekten van dieren op mensen overgaan.” Internist-infectioloog Chantal Bleeker van het ziekenhuis denkt dat er volop ruimte is om de respons op dergelijke nieuwe virusuitbraken te verbeteren: „Door middel van innovaties in technologie, opleiding, communicatie en grensoverschrijdende samenwerking zullen we in de toekomst slagvaardiger te werk kunnen gaan tegen pandemieën.”

Voor een betere reactie moet „de analyse van realtime-gegevens verbeterd worden, meer informatie tussen landen worden gedeeld en een gemeenschappelijk en consistent beleid worden doorgevoerd”. In het projectteam zitten, naast Nederlandse medewerkers van het RIVM en het Radboud UMC, EU-experts op het gebied van gezondheidszorg, veiligheid, defensie, microbiologie, communicatie, informatietechnologie en crisisbeheer.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Een vijfde minder coronameldingen dan week eerder, aandeel Britse mutant neemt toe