‘Coronamaatregelen eisen een te grote tol’

Oproep intensivisten We moeten „accepteren dat er als gevolg van corona meer mensen zullen overlijden”, schrijven vier intensivisten in NRC.

De zware maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wegen niet meer op tegen de ‘gezondheidswinst’ die ziekenhuizen boeken met Covid-19-patiënten. Dit schrijven vier intensivisten, onder meer van het RadboudUMC, maandag in NRC.

De artsen, die dagelijks met Covid-19-patiënten werken, vinden dat de maatregelen een „te grote tol eisen”. Ze wijzen erop dat de niet-urgente reguliere zorg wordt uitgesteld zodat kanker-, transplantatie en andere patiënten soms vroegtijdig sterven, dat veel leerlingen in het basis en middelbare schoolonderwijs een serieuze leerachterstand oplopen en dat winkels, cafés, restaurants en kapsalons erg lang gesloten zijn en dat veel ondernemers deze crisis niet overleven. Ook neemt het aantal mensen dat leeft in armoede toe, schrijven ze, én de kloof tussen arm en rijk groeit.

Intussen redden zij Covid-19-patiënten die zelden volledig herstellen doordat ze „ernstige co-morbiditeit hebben als overgewicht, hoge bloeddruk en/of suikerziekte, allemaal risicofactoren voor een ernstig verlopende Covid-19-infectie”. En, schrijven ze, de helft van hun ex-IC patiënten heeft belangrijke ‘rest-klachten’.

Ze pleiten ervoor een aantal coronamaatregelen te versoepelen die „grote invloed hebben op het welzijn van de bevolking en „daarbij te accepteren dat er als gevolg van corona meer mensen zullen overlijden”.

De scholen moeten open om leerachterstanden te beperken. En het verbod op samenkomen in de buitenlucht, op afstand, zou opgeheven moeten worden opdat mensen samen kunnen sporten en elkaar ontmoeten. „Als enkele maatregelen loslaten betekent dat er meer mensen besmet raken, ziek worden en de ziekenhuizen vollopen, is een selectiever IC-opname beleid nodig”. Ze zouden graag die strengere selectie toepassen op grond van overlevingskansen.

Ook vinden ze dat de lockdown de maatschappij op lange termijn schade berokkent. „De huidige en toekomstige generaties moeten ook de rekening betalen van alle steunpakketten die we afsluiten. En laten we het maar niet hebben over toekomstige (financiële) uitdagingen als bestrijding van de klimaatcrisis. Dit alles heeft een sterk negatieve invloed op de algehele gezondheid van onze samenleving. Het totale maatregelenpakket staat niet in verhouding tot de beoogde gezondheidswinst.” (NRC)

Opinie: te grote tol pagina19