Leiden

Geen aanwijzing antisemitisme rechtenfaculteit

Er is geen enkele aanwijzing dat binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden antisemitische uitspraken zijn gedaan. Dat heeft een commissie geconcludeerd die door de universiteit is aangesteld om geruchten daarover te onderzoeken. Het onderzoeksrapport is donderdag openbaar gemaakt. Het onderzoek werd ingesteld nadat eind november geruchten naar buiten kwamen over antisemitisme binnen de faculteit en de afhandeling daarvan. Die gingen vooral over hoogleraar Paul Cliteur, promotor en vertrouweling van Forum voor Democratie-oprichter Thierry Baudet. Voor die partij was Cliteur onder andere senator. (NRC)