Brieven

Brieven 28/1/2021

Economie

Een principieel punt

Het artikel De strijd om bedrijfsdata is nog lang niet ten einde (25/1) over de commercialisering van publieke diensten als de Kamer van Koophandel bevat een pijnlijke passage: slechts drie Kamerleden (van wie een slechts korte tijd) komen opdagen bij een hoorzitting over het handelsregister. Wel moord en brand schreeuwen als privéadressen van zzp’ers worden verkocht maar niet thuis geven als de KvK met een wetswijziging meer controle krijgt over deze data via het zogeheten databankenrecht. Het wetsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen. Ook voor de Eerste Kamer was het een hamerstuk. Dit gaat over een principieel punt namelijk het eigendom van publieke data. Het kan onze volksvertegenwoordiging, hoeder van de publieke zaak, nauwelijks iets schelen.

Rellen

Zelf verantwoordelijk?

Leo Lucassen bekritiseert in het stuk PVV en FVD hitsen relschoppers op (25/1) terecht de opstelling van PVV en FVD inzake de coronamaatregelen. Deze partijen verdienen wel enige blaam voor de rellen die we dezer dagen zien. Toch kunnen we ons afvragen waarom juist in ons land de protesten zo gewelddadig verlopen. Extreem-rechtse partijen zijn ook in andere Europese landen actief. Zou het kunnen liggen aan de opstelling van onze regering in de afgelopen maanden? We denken dan aan het zwalkende beleid, de vaak onduidelijke regels, en vooral het hameren door premier Rutte op de „eigen verantwoordelijkheid” van burgers, en zijn afkeer van het stellen van duidelijke geboden en verboden.

Vaccinatiebeleid

Zorgvuldiger aanpakken

Afgelopen zaterdag publiceerde NRC een keurig overzicht van de coronavaccinaties in Nederland, in Zo gaat het nu met het vaccineren (23/1). Meer dan 530.000 doses vaccin zijn inmiddels ontvangen, slechts 130.000 zijn inmiddels gebruikt. Door het nog niet vaccineren van 400.000 mensen zal er in de komende coronagolf bij zo’n 5 procent van hen corona ontstaan. Dat zal, afhankelijk van het risicoprofiel, grofweg resulteren in 200 doden. Zorgvuldigheid in het vaccineren is van groot belang, en het opzetten van een massale vaccinatiecampagne door de GGD kost nu eenmaal tijd, maar dit is toch niet acceptabel? Ieder ziekenhuis in Nederland heeft inmiddels bewezen binnen twee dagen een vaccinatiestraat te kunnen opzetten om een beperkte groep van het eigen personeel te mogen vaccineren.

Al deze vaccinatiestraten zijn inmiddels weer gesloten. Dat gaat om meer dan 25.000 potentiele vaccinaties per dag.

Overheid, RIVM, GGD: denk na en gebruik de middelen die in ons land zo overvloedig aanwezig zijn, want dit kan echt niet.


intensivist, Eindhoven

Correcties/aanvullingen

Tom Dumoulin

In het artikel Het echte plezier ontbrak vaak (25/1, p. S2-3) stond dat de vader van wielrenner Tom Dumoulin geneeskunde studeerde. Dat is onjuist. John Dumoulin is bioloog en klinisch embryoloog.