Brieven

Brieven 26/1/2021

Rellen

Verhaal de schade

Overheden, winkeliers, Prorail, NS, burgers en anderen die schade hebben door ‘coronahooligans’, moeten alles in het werk stellen om die te verhalen op de relschoppers. Op grond van het Burgerlijk Wetboek (‘groepsaansprakelijkheid’) is elke relschopper uit de groep die schade heeft veroorzaakt hoofdelijk aansprakelijk en verplicht de volledige schade te vergoeden. Het is niet van belang of de schade ook door de aansprakelijk gestelde relschopper is toegebracht. Voor rellende, schade veroorzakende jeugd kunnen ouders aansprakelijk worden gesteld als de jeugdige niet ouder is dan 14 jaar. Als bijvoorbeeld een relschoppertje van 14 in Urk meeloopt in de groep die de testlocatie in brand heeft gestoken, stel dan zijn ouders aansprakelijk voor de schade. Dat stimuleert ongetwijfeld de ouders tot opvoedkundige maatregelen. Wellicht dat daar een enigszins preventieve werking van uitgaat. Zeker als daar bekendheid aan wordt gegeven.

Rellen (2)

Zoek oorzaken

„Wat bezielt deze mensen?”, vraagt Rutte als reactie op de rellen. Die vraag stelde hij waarschijnlijk retorisch, maar ik adviseer hem om het antwoord eens serieus te onderzoeken. De maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn nodig, maar vallen velen heel zwaar. Hoewel een groot deel van de Tweede Kamer vorige week wederom opriep tot structureel meer aandacht voor de maatschappelijke en psychosociale effecten van de lockdown en avondklok, blijft de inzet van zowel de landelijke als lokale overheid op dit gebied al bijna een jaar lang grotendeels beperkt tot de boodschap „volhouden allemaal”. Concrete maatregelen op sociaal-maatschappelijk gebied om onrust te voorkomen zijn in die tijd niet of nauwelijks genomen. Gevolg: een explosief mengsel van frustratie en verveling komt bij sommigen met geweld tot ontploffing. Geweld is op geen enkele manier goed te praten, het is terecht dat relschoppers stevig worden aangepakt. Maar misschien kunnen de ministers en sommige burgemeesters, als ze klaar zijn met hun oorlogsretoriek, ook eens goed naar de oorzaak kijken om een volgende keer te voorkomen.

Scholensluiting

Het schooljaar overdoen

In reactie op het artikel Verleng het schooljaar, selecteer later (23/1), draag ik nog een andere oplossing aan. Laat álle kinderen op alle scholen en opleidingen dit jaar overdoen. Niet alleen de leerlingen met een achterstand laten blijven zitten omdat dat ook weer een stigma geeft. Collectief blijven zitten dus en in september dit schooljaar opnieuw beginnen. De achterstanden van dit en vorig schooljaar worden onderhand te groot en ongelijk verdeeld over de leerlingen. Door allemaal te blijven zitten, worden de kansen voor iedereen weer gelijker getrokken en kunnen achterstanden echt worden bijgewerkt. Anders blijven de kinderen dit nog hun hele verdere onderwijsloopbaan meedragen. De druk van de rest van dit jaar is er dan ook direct af, en er kan al een begin gemaakt worden om de achterstanden aan te pakken.

Avondklok

Geef perspectief

De avondklok ontbeert een concreet getal. Tot welk reproductiecijfer, tot welk maximaal aantal ziekenhuis- en IC-opnamen, tot welk aantal positieve tests gaat hij door? Noem streefcijfers, geef perspectief. Draagvlak behouden en verbreden voor verdere coronamaatregelen vraagt om meer transparantie. Ook mogelijke verlenging ná 9 februari vraagt om een bredere legitimatie van staatsmacht. Deze is sterk vrijheidsbeperkend en niet vanzelfsprekend. Met de nu voor Nederland ongekend strenge handhaving van de avondklok wringt deze sterk.

Correcties/aanvullingen

Van Mierlo

In een fotobijschrift bij de boekrecensie Een politieke levenskunstenaar (Boeken, 22/1, p. C13) stond dat Van Mierlo in 1994 vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken was. Dat moest Buitenlandse Zaken zijn.