Brieven

Brieven 23/1/2021

Avondklok

Breed verzamelen

Ik krijg een naar gevoel bij de avondklok. Waarom? Elke maatregel gaat weer een stapje verder dan de vorige. Het effect van de avondklok op mijn dagelijkse leven is inderdaad niet groot maar dat is niet het punt. Het punt is dat de terughoudendheid van politici om vrijheidsbeperkende maatregelen in te voeren lijkt te verdwijnen. Elke nieuwe stap lijkt maar klein maar als je naar het totaal kijkt, is het enorm. Terwijl de te verwachten winst bij elke maatregel steeds kleiner wordt. Floor Rusman merkte in haar column Wie zou er slagen voor een coronaproefwerk? (20/1) geheel terecht op dat we weer naar de basis terug moeten en dat is het scholen van je bevolking. Daar ligt de winst want thuis vinden de besmettingen plaats. De media zouden hier een belangrijke rol in kunnen spelen. Door breed informatie te verzamelen, te analyseren en te wegen.

Verduurzaming

Waar blijft ophef?

Mijn oren klapperden toen ik het artikel Industrie Botlek wil 2,1 miljard euro voor CO2-opslag (14/1) las. Het grootste project voor opslag van CO2 maakt kans op bijna de helft van de klimaatsubsidies. Als belastingbetalers maken we dit mogelijk. Waar blijft de ophef? De dikke bedrijven die de subsidie hebben aangevraagd zoals Shell en ExxonMobil rekenen zich al rijk. In ronkende taal melden ze dat afvang en opslag een van de goedkoopste manieren is om op korte termijn de klimaatdoelen te halen. Zij snappen waar het (demissionaire) kabinet gevoelig voor is. Maar ze hebben het bij het verkeerde eind. We moeten niet investeren in dit soort oplossingen want dan pakken we het probleem niet bij de bron aan. We moeten juist nu volop investeren in echt groene energie. En wat betreft CO2-opname is er een veel betere oplossing: bomen. Bomen zijn veruit het meest effectief, zeker tegenover dure CO2-opslag. De Nationale Bossenstrategie van het kabinet waren mooie woorden. Juist nu moeten die praktijk worden. Mijn oproep aan het volgende kabinet is dan ook: kies voor de natuurlijke oplossingen voor CO2-reductie die voor het oprapen liggen. Meer bos, meer groen in de woonwijk, meer groen op het platteland. De natuur legt CO2 vast, en wij genieten daar van. Win-win.


directeur Wereld Natuur Fonds

Lockdown

Kromme spijker

Janco Kazatzidis (Brieven, 20/1) reageerde instemmend op het interview met Marli Huijer (Niemand heeft récht op een zo lang mogelijk leven, 15/1) en vond dat daarin de spijker op de kop werd geslagen. Ik vind dat de spijker krom wordt geslagen. Een deel van de opmerkingen van Kazatzidis is weliswaar terecht: het merendeel van de Covid-19 patiënten is 70+, en de aanpak moet vooral gericht zijn op het beperken van de besmettingen van die groep. Maar dat betekent niet dat het dan ‘dus’ verantwoord is om te stellen „laat de niet-kwetsbaren (70-minners) elkaar maar besmetten”. Zolang ook de 70-min groep niet is beschermd tegen Covid-19 en de nieuwe varianten daarvan, betekent dat namelijk dat ook 70-minners met onderliggend lijden zeer grote risico's lopen. En bovendien: de 70-plussers zitten niet allemaal in verzorgingshuizen, maar wonen veelal zelfstandig. Mogen die dan ook hun huizen niet meer uit om boodschappen te doen? In de supers komen nog steeds te veel 70-minners tijdens de bejaardenuurtjes. En elk contact met een van al die besmette 70-minners kan dan de niet-gevaccineerde 70-plusser fataal worden. Beter een harde generieke lockdown met simpele regels en strenge handhaving, en onderwijl voortvarend vaccineren. Dan kan de maatschappij sneller open dan door halfzacht te blijven doormodderen.

Bevallen

Groteske bewering

Schrijfster en columnist Sarah Sluimer haalt in haar artikel Zwanger of niet, is niet aan Gommers (15/1) hard uit naar intensivist Diederik Gommers, die ik in de podcast Virusfeiten interviewde over onderzoek met stamcellen uit navelstrengen. Uit onderzoek is gebleken dat die stamcellen een grote rol kunnen spelen in de bestrijding van corona. Op mijn vraag of het misschien handig is te proberen veel kinderen te krijgen, (want dan ook veel navelstrengen met stamcellen), antwoordde Gommers dat het verstandiger is even niet zwanger te worden tijdens corona. De longinhoud van zwangere vrouwen is kleiner, zo legde hij uit, en dat maakt ze kwetsbaar als ze corona krijgen. Volgens Sluimer (die ik nog nooit ontmoet heb) gebeurt er in deze podcast nogal wat: „Het duurt nooit lang voor een man met oneigenlijke invloed zich het lichaam van vrouwen toeëigent. Dat Tijs van den Brink dat allemaal prima vindt, zal overigens niemand verbazen.” Gommers is mans genoeg zichzelf te verdedigen, dat hoef ik niet te doen. Dat hij zich met dit advies „het lichaam van vrouwen toeëigent” is natuurlijk een absurde en groteske bewering. Dat ik het prima zou vinden als ‘een man zich het lichaam van vrouwen toeëigent’ – en dat iedereen dat wel van mij weet – is minstens zo absurd. Sluimer heeft dat verzonnen. Mannen mogen zich nimmer ongevraagd het lichaam van een vrouw toeëigenen. Niemand die mij kent, zal verbaasd zijn over dit standpunt.


presentator van de podcast Virusfeiten