Nieuw anti-misdaadteam wekt wrevel bij politie

Misdaadbestrijding De politie vindt dat een nieuw team de bestrijding van georganiseerde criminaliteit vooral lastiger maakt.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie geeft in de Tweede Kamer een reactie op de liquidatie van advocaat Derk Wiersum.
Minister Ferd Grapperhaus van Justitie geeft in de Tweede Kamer een reactie op de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. Foto Bart Maat

In de strijd tegen de georganiseerde misdaad is een hoogoplopend conflict ontstaan tussen de Nationale Politie en het in 2019 door minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) opgerichte Multidisciplinair Interventie Team (MIT). Dat team kwam er na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum.

Door de komst van de nieuwe opsporingsorganisatie, die volgens Grapperhaus jacht maakt op „criminele kopstukken”, dreigt volgens de politie „een succesvolle bestrijding van ondermijnende criminaliteit zelf ondermijnd te worden.” Dit staat in vertrouwelijke correspondentie van de Nationale Politie, waar NRC over beschikt.

Lees ook het achtergrondverhaal: Nieuw team zoekt innovatie in strijd tegen misdaad maar botst met politie

De landelijke recherche van de Nationale Politie verwijt het FBI-achtige opsporingsteam MIT „roofbouw” te plegen op de politie omdat de organisatie ervaren agenten wegkoopt door hogere salarissen te bieden. Het hoofd van de Landelijke Recherche (1.000 mensen), Andy Kraag, schrijft dat het MIT „onze specialisten en de toppers in hun werkveld werft.” Bij de recherche is hierdoor „onrust” ontstaan.

Gert Ras, hoofd van het Team High Tech Crime (THTC) van de politie, waarschuwt voor „afbraak” van zijn team. In een ‘brandbrief’ aan de politietop van 20 december schrijft Ras dat het THTC het vertrek van ervaren rechercheurs vreest. „Met nog honderden vacatures bij het MIT te gaan, riskeren we dat THTC leeggekocht gaat worden door het MIT”, aldus Ras. „Eenzijdige overname van de beste mensen is een splijtzwam in de samenwerking.” Het THTC speelde het afgelopen jaar een sleutelrol bij het kraken van miljoenen chatberichten die criminelen wisselden via berichtendienst Encrochat.

Op initiatief van Grapperhaus werd in oktober 2019 „een breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit” aangekondigd. De bewindsman besloot tot de oprichting van een nieuwe organisatie, het MIT, waar vierhonderd specialisten van politie, Openbaar Ministerie (OM), Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), douane, Belastingdienst en marechaussee samen moeten werken om de zware misdaad „een flinke slag toe te kunnen brengen.” Voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit wordt door het kabinet jaarlijks 150 miljoen euro extra uitgetrokken.

Door een stammenstrijd tussen de diverse diensten verloopt het nieuwe offensief moeizaam. Ook tussen het OM en het MIT bestaan spanningen. „Het MIT heeft vele miljoenen euro’s gekost en vijftien maanden na de oprichting is er nog geen boef in beeld. Er wordt een luchtkasteel gebouwd”, zegt een bron bij het Landelijk Parket. „Betrokkenen bij politie en MIT vechten elkaar al maandenlang de tent uit”, zegt een ervaren rechercheur. „Kritiek is niet toegestaan want het MIT is het paradepaardje van de minister en dit moet een succes worden.”

Kritisch onderzoeksrapport

Monique Mos, leidinggevende van het MIT, zegt de klachten van de politie niet te kennen. Ze wil niet reageren op „persoonlijke meningen” van politiemensen. De korpsleiding laat weten met het MIT „in gesprek” te zijn over de invulling van vacatures. Binnen de politie wordt gezegd dat zich nu wreekt dat er – nog geen tien jaar na de vorming van de Nationale Politie – is gekozen voor een nieuw team in plaats van voor versterking van de huidige Landelijke Eenheid. Uitbreiding van de Landelijke Eenheid lag echter gevoelig omdat in het najaar van 2019 werd besloten dat na een reeks van signalen van integriteitsschendingen en gebrekkig leiderschap de Inspectie Justitie en Veiligheid een onderzoek zou beginnen naar de bedrijfscultuur van deze organisatie. Donderdag verschijnt het eerste van drie, naar verluidt zeer kritische, onderzoeksrapporten over de Landelijke Eenheid.

MIT-team leidt tot ruzie pagina 10-11