Investeerder gaat mkb aan hogere klimaateisen houden

Teslin Investeerder Teslin scherpt de criteria aan waaraan bedrijven moeten voldoen. Goed bestuur, sociaal én ecologisch verantwoord.

Hein van Beuningen
Hein van Beuningen Foto Mark Prins

Wat al een tijdje gemeengoed is bij grote bedrijven en investeerders, is inmiddels ook doorgedrongen tot het beursgenoteerde midden- en kleinbedrijf (mkb): het aansturen van een bedrijf met oog voor het milieu, sociale aspecten als arbeidsvoorwaarden en goed ondernemingsbestuur.

De Nederlandse investeringsmaatschappij Teslin, die voornamelijk in Nederlandse en Duitse beursgenoteerde bedrijven investeert, scherpt nu de klimaat- en sociale eisen aan in de portefeuille met investeringen. ESG staat voor Environmental, Social & Governance, ofwel: ecologie, sociale aspecten en goed bestuur.

Deze manier van investeren, waarbij niet alleen het rendement en de aandeelhouder centraal staan, maar ook de impact op klimaat en andere belanghebbenden wordt meegewogen, is al een paar jaar in opkomst. Pensioenfondsen en andere institutionele beleggers leggen de bedrijven waarin zij investeren steeds vaker langs een steeds strengere ESG-meetlat.

Investeringsfonds Teslin, in 1991 opgericht door investeerders Frederik van Beuningen en Aleid Kruize, heeft vanaf het eerste begin ingezet op actief en betrokken aandeelhouderschap. De scepsis destijds was groot, vertelt Hein van Beuningen, neef van oprichter Frederik en sinds vijfenhalf jaar de baas bij Teslin. „We werden aanvankelijk niet echt serieus genomen, de meeste investeerders gingen puur voor het dividend, wij bemoeiden ons ook met de manier waarop het bedrijf bestuurd werd.” Inmiddels is goed ondernemingsbestuur, waarbij de bevoegdheden in een bedrijf helder zijn verdeeld en daarover verantwoording aan alle belanghebbenden wordt afgelegd, een standaardvoorwaarde geworden in het Nederlandse bedrijfsleven.

Voor Teslin is de aandacht voor ESG dus eerder een verbreding dan een totale vernieuwing van de manier van investeren. De belegger heeft een beheerd vermogen van ongeveer 1 miljard euro en heeft dat gespreid over deelnemingen van tussen de 5 en 20 procent in de Nederlandse bedrijven waarin het participeert. Teslin investeert onder meer in fietsenbouwer Accell, Beter Bed en Sligro. Voor de twee internationale fondsen waar het in investeert, ligt de omvang van de deelnemingen wat lager, maar ook daar geldt minimaal 5 procent van de aandelen. De deelnemingen zijn veelal voor de langere termijn.

De intenties zijn prachtig, de beloftes hoopvol. Financiële instellingen willen bijdragen aan de klimaatdoelen van Parijs. Maar wat is een duurzaam bedrijf, wat een groene belegging?

Anders dan veel grote investeerders of banken, kiest Teslin ervoor om niet aan te sluiten bij een bestaande methodiek voor het meten van deze doelen. Samen met consultant MJ Hudson Spring werd een eigen raamwerk ontwikkeld. „Wij hebben bij al onze investeringen gekeken hoe ze ervoor staan en ze gecategoriseerd”, zegt Van Beuningen. Bedrijven in de portefeuille worden, afhankelijk van hun bewustzijn op de ESG-criteria, gerangschikt. De schaal loopt van ‘reactief’ via ‘betrokken’ naar ‘toegewijd’, ‘geïntegreerd’ en uiteindelijk ‘klaar voor de toekomst’. Van Beuningen: „Vervolgens kijken we waar we de meeste impact kunnen hebben op milieu en sociale aspecten en stellen samen met het bedrijf doelen op.”

Fondsmanager Rombout Houben: „Aanvankelijk schrikken sommige bedrijven als we met ze in gesprek gaan. Hun ervaring is dat het sturen op die nieuwe criteria voor grote bedrijven wel te doen is, maar dat de kosten voor midden- en kleinbedirijf relatief hoog zijn. Wij laten ze zien dat ze veel van de data die wij nodig hebben vaak al voorhanden hebben, omdat ze bijvoorbeeld moeten rapporteren aan inspecties of controleurs over delen van hun bedrijfsvoering.” Samen met het bedrijf haalt Teslin zo de gegevens boven tafel en gaat het gesprek aan over waar die te verbeteren zijn. Dat kan zitten in het efficiënter en schoner maken van de hele keten tot het verkleinen van de eigen CO2-uitstoot of het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Van Beuningen: „De bedrijven waar wij het gesprek mee zijn aangegaan, zien het allemaal ook als een kans. Ze zien dat wij ze, met onze opgebouwde kennis en expertise, kunnen helpen om aan een vraag tegemoet te komen die hoe dan ook op ze afkomt. De maatschappij wil dat ondernemers bewuster omgaan met het milieu en sociale kwesties.”

De komende jaren voert Teslin gesprekken met de besturen over het voldoen aan de gestelde criteria. „Waar het kan, helpen we ze, waar het nodig is zijn we streng”, zegt Van Beuningen. Uiteindelijk kan de beslissing vallen dat een bedrijf dat onvoldoende progressie boekt op de ESG-criteria, uit de portefeuille verdwijnt. Zonde van het rendement? Van Beuningen: „Nee, andersom. Als we de ESG-criteria niet meewegen, gaat dat op termijn ten koste van de onderneming. Rentmeesterschap rendeert.”