Van der Staaij: minder incidenten, meer saaie rapporten

Kees van der Staaij (SGP) wil van Dijkhoff weten hoe de Kamer zichtbaarder kan zijn bij de evaluatie van wetten. Dijkhoff stelt dat de Kamer directer gesprekken kan voeren met mensen in de uitvoering. Van der Staaij betreurt het dat „saaie rapporten” die „de vinger op de zere plek leggen” door de Kamer worden gemist, omdat Kamerleden nog te veel op „incidenten en berichten” reageren. Dijkhoff stelt ook dat Kamerleden minder bezig moeten zijn met de waan van de dag.

Lilian Marijnissen is het eens met Dijkhoff dat de Kamer naar de eigen rol in de affaire moet kijken. Maar het wringt bij haar dat het juist parlementariërs waren die in de affaire om opheldering vroegen maar geen antwoord kregen van het kabinet of veel te laat. „Parlementariërs worden met een kluitje in het riet gestuurd.” Dijkhoff blijft bij zijn punt van zelfreflectie van de Kamer.

Corrie van Brenk (50Plus) gaat ook in op de rol van de Kamer. Ze verbaast zich erover dat moties die in het licht van een eerder debat over een open overheid zijn ingediend, bijna allemaal zijn „ontraden” door de coalitie. Maar sinds het aftreden van Rutte III wordt meer openheid beloofd. Daarom wil Van Brenk weten of de VVD morgen in het voordeel van voorstellen om meer openheid zal stemmen. Dijkhoff vermoedt dat „er moties zullen zijn waar we niet voor zullen stemmen”.

Volgens Dijkhoff was het toeslagenstelsel niet alleen fraudegevoelig maar ook foutgevoelig. Hierdoor leken fouten van burgers al gauw op fraude. Het stelsel zou daarom aangepast moeten worden. Dijkhoff sluit af dat het nu „de dure plicht” is van de politiek om lessen van de affaire „om te zetten in de praktijk”.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Kamerdebat over aftreden Rutte III en Toeslagenaffaire